Generieke digitale infrastructuur

Daarom werkt de overheid aan één generieke digitale infrastructuur (GDI). De GDI draagt bij aan de realisatie van een samenhangende digitale overheid die burgers en bedrijven mogen verwachten: uitvoeringsprocessen zijn op elkaar afgestemd, informatie is makkelijk vindbaar en transacties zijn eenvoudig uitvoerbaar. Door gebruik te maken van generieke voorzieningen wordt de dienstverlening anders en beter georganiseerd, waardoor het geheel efficiënter wordt. Versnippering van de digitale overheid wordt tegengegaan door gebruik van generieke digitale voorzieningen.

De ontwikkeling van de generieke digitale infrastructuur verloopt echter te traag. Het Huis van Thorbecke zorgt er in Nederland voor dat de verschillende lagen binnen de overheid autonoom zijn. Er zijn weinig verplichtende middelen die overheden kunnen dwingen. Om de GDI toch door te kunnen laten ontwikkelen, is in december 2015 een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over de uitgangspunten van wetgeving over de GDI. Eind 2016 moeten de eerste delen daarvan gereed zijn. Op dit moment is echter nog weinig zicht op een voldoende budget om de GDI te realiseren.

Wat vindt Nederland ICT?

Nederland ICT vindt de GDI een belangrijke voorwaarde voor een goed functionerende digitale overheid. Er moet voldoende budget komen voor de ontwikkeling van de GDI. Verder moet er duidelijkheid komen over de ontwikkeling van het eID. En tot slot moet er meer urgentie komen bij de overheid om e-factureren sneller te laten groeien.

Wat moet er gebeuren?

Alle overheden die gebruik gaan maken van de GDI moeten meebetalen aan het fonds ter ontwikkeling en beheer van de GDI.

Alle ontwikkelingen rond de opvolging van DigiD moeten onder de vlag van Idensys plaatsvinden. Security en privacy moeten optimaal geregeld worden binnen Idensys.

De adoptie van e-factureren moet door overheden en bedrijfsleven sneller worden opgepakt. E-factureren komt in Nederland helaas maar moeilijk van de grond. Binnen Europa zitten we op dit gebied in de middenmoot. Dat is jammer, want e-factureren is nu juist een innovatie die het de overheid en het bedrijfsleven een stuk makkelijker maakt en jaarlijks tot 1 miljard kan besparen aan administratieve lasten.

Samen met diverse andere branches en de overheid proberen we in 2016 de adoptie van elektronisch factureren in versnelling te brengen. Vanaf 2017 is het voor ondernemers verplicht facturen elektronisch bij de Rijksoverheid aan te leveren. Provincies en gemeenten volgen later. Samen met de diverse softwareleveranciers van administratiesoftware in de achterban van Nederland ICT ontwikkelen we een plan om het (ICT) bedrijfsleven hierover te informeren.

NLdigital respecteert jouw privacy. Daarom geven we je de controle over de manier waarop wij met je data omgaan.

In onze privacyverklaring lees je hoe we dat doen. Hieronder lees je over de cookies die we gebruiken.

Privacystatement
Instellingen

NLdigital respecteert jouw privacy

Daarom geven we je de controle over de manier waarop wij met je data omgaan. In onze privacyverklaring lees je hoe we dat doen. Hieronder lees je over de cookies die we gebruiken.

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het tonen van de website en de bijbehorende functionaliteit, en voor het uitvoeren van de gevraagde dienstverlening.

Lees meer

We optimaliseren continu onze website. Daarvoor analyseren we websitebezoek via Google Analytics. Dit hebben we op de privacyvriendelijke wijze, volgens de handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens, ingericht.

Lees meer

Met Linkedincampagnes introduceren we ons collectief en onze diensten in de digitale sector. We slaan gegevens over websitebezoek op om de effectiviteit van onze advertenties te meten, om advertenties te leveren die relevant zijn en om het aantal keren dat je een advertentie ziet te beperken.

Lees meer
Vergeet alles Jouw voorkeuren zijn verwijderd