Europa

Europa heeft een vrijgemaakte telecommunicatiemarkt gecreëerd met regels voor onder andere maximale roamingkosten en regels met betrekking tot netneutraliteit en het aanbod van diensten. De GDPR geeft een Europees kader voor privacywetgeving en de NIS-richtlijn schept een kader voor beveiligingsstandaarden waar het Europese bedrijfsleven aan moet voldoen. De eCommerce richtlijn heeft mede gezorgd voor het open en vrije internet waar nieuwe businessmodellen tot bloei konden komen. Momenteel is de Commissie bezig met de Digitale Single Market (de DSM). De huidige 28 verschillende digitale markten die er nu binnen Europa bestaan zullen door onder andere de telecomwetgeving, het auteursrecht en de gegevensbescherming te harmoniseren een nieuwe gezamenlijke, uniforme digitale Europese markt creëren. Deze markt moet ruim 400 miljard euro extra gaan opleveren voor de Europese economie.

De belangrijkste vormen van EU-wetgeving zijn verordeningen en richtlijnen. Een verordening is een bindend besluit dat rechtstreeks toepasselijk is in de hele EU, het hoeft dus niet naar lokale wetgeving omgezet te worden. Richtlijnen moeten de wetgeving in de verschillende lidstaten harmoniseren. Dit heft belemmeringen tussen de lidstaten op. De richtlijnen zijn bindend over het te bereiken resultaat, maar de lidstaten zijn vrij in hun keuze hoe dit te bereiken. Dit zorgt er niet altijd voor dat wetten in heel Europa gelijk zijn, verschillen kunnen een concurrentie voor- of nadeel opleveren voor de lokale economie.

Wat vindt Nederland ICT?

Nederland ICT wil niet alleen betrokken zijn bij de implementatie van Europese wetgeving door Den Haag, maar wil juist in het voortraject in Brussel haar specifieke kennis aanwenden om te zorgen dat de wetgeving uit Brussel passend is voor onze digitale economie. Ons doel is het voorkomen van verrassingen bij implementatie, door  juist alle stakeholders tijdens het proces te informeren en te activeren.

Wat doet Nederland ICT?

Om effectief dossiers te kunnen oppakken werken we nauw samen met Digital Europe (DE). Digital Europe is een koepelvereniging van Nationale Trade Agencies (NTA’s), zoals Nederland ICT.

We zijn ook lid van EuroISPA. Deze organisatie heeft als focus de ‘intermediary liability’, dat wil zeggen de aansprakelijkheid van internetpartijen. Een gebalanceerd aansprakelijkheidsregime is een essentiële voorwaarde voor groei van de digitale economie. Nieuwe businessmodellen moeten de kans krijgen om zich commercieel te bewijzen.

Transparantie is voor Nederland ICT één van de kernwaarden. We hebben ons daarom ingeschreven in het transparantieregister van het Europees Parlement en de Europese Commissie.

NLdigital respecteert jouw privacy. Daarom geven we je de controle over de manier waarop wij met je data omgaan.

In onze privacyverklaring lees je hoe we dat doen. Hieronder lees je over de cookies die we gebruiken.

Privacystatement
Instellingen

NLdigital respecteert jouw privacy

Daarom geven we je de controle over de manier waarop wij met je data omgaan. In onze privacyverklaring lees je hoe we dat doen. Hieronder lees je over de cookies die we gebruiken.

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het tonen van de website en de bijbehorende functionaliteit, en voor het uitvoeren van de gevraagde dienstverlening.

Lees meer

We optimaliseren continu onze website. Daarvoor analyseren we websitebezoek via Google Analytics. Dit hebben we op de privacyvriendelijke wijze, volgens de handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens, ingericht.

Lees meer

Met Linkedincampagnes introduceren we ons collectief en onze diensten in de digitale sector. We slaan gegevens over websitebezoek op om de effectiviteit van onze advertenties te meten, om advertenties te leveren die relevant zijn en om het aantal keren dat je een advertentie ziet te beperken.

Lees meer
Vergeet alles Jouw voorkeuren zijn verwijderd