Encryptie

Het goed toepassen van encryptie is één van de manieren om inbreuken te voorkomen of de schade te beperken. Door overheid, bedrijven en burgers wordt encryptie steeds meer toegepast om de vertrouwelijkheid en integriteit van hun communicatie en opgeslagen data te beschermen. Dat is belangrijk voor het vertrouwen van mensen in digitale producten en diensten en daarmee voor de Nederlandse economie in het algemeen.

Tegelijkertijd wordt encryptie door overheden vaak gezien als struikelblok in de opsporing van criminaliteit. In zowel Europa als de Verenigde Staten hebben overheden het voornemen om bedrijven te dwingen tot het inbouwen van ‘achterdeurtjes’ in encryptie waar opsporingsdiensten gebruik van kunnen maken. Experts op het gebied van digitale beveiliging hebben herhaaldelijk gewaarschuwd voor de risico’s van dit soort plannen voor de veiligheid van software.

Wat vindt Nederland ICT?

Nederland ICT vindt het gebruik van encryptie een recht en een onderdeel van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. We vragen de overheid dan ook op geen enkele wijze de toepassing van encryptie te ondermijnen. Daarnaast roepen we op tot een actieve rol van de Nederlandse overheid om dit standpunt ook in internationale context breed uit te dragen.

Wat moet er gebeuren?

Nederland ICT was eind 2015 blij verrast met het kabinetsstandpunt aangaande encryptie. Het kabinet onderschrijft hierin het belang van sterke encryptie voor de veiligheid op internet, ter ondersteuning van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van burgers, voor vertrouwelijke communicatie van overheid en bedrijven en voor de Nederlandse economie. Maatregelen die encryptie beperken, zoals het inbouwen van achterdeurtjes, vindt het kabinet voorlopig niet wenselijk.

Nederland ICT vindt dit kabinetsstandpunt een mooi begin, maar niet genoeg. Wij vragen:

  • een ondubbelzinnige promotie van encryptie door de Nederlandse overheid;
  • het fiscaal stimuleren van het Nederlandse bedrijfsleven ten behoeve van de ontwikkeling van encryptie;
  • het actief uitdragen van het belang van encryptie door Nederlandse multinationals als Philips, ASML en Schiphol als voorwaarde voor de bescherming van hun ‘kroonjuwelen’;
  • een onafhankelijk toetsingsorgaan voor goede encryptie, naar analogie van een KEMA-keur.