Derde mainport

Met die sterke digitale infrastructuur heeft Nederland zich in korte tijd ontwikkeld tot de digitale gateway van Europa. Deze digitale gateway is niet alleen een cruciale hub voor data maar ook een springplank voor tal van nieuwe technologiebedrijven en een levensader voor het Nederlandse bedrijfsleven. Met een toenemende digitalisering van steeds meer cruciale diensten en processen in onze samenleving lijkt de spanning op de snijvlakken van economie, veiligheid en vrijheid steeds verder toe te nemen.

Nederland heeft met haar goede digitale infrastructuur een sterke positie. Zowel met de goede ontsluiting naar het wereldwijde Internet, maar ook met een sterke positie als vestigingsland voor digitale, online diensten. Die positie houden we niet vanzelf. Continue ontwikkeling en innovatie blijft noodzakelijk om een koppositie te behouden.

Wat vindt Nederland ICT?

Recent heeft het kabinet de waarde van deze digitale infrastructuur bevestigd door deze te erkennen als ‘Derde Mainport’ naast de haven van Rotterdam en de luchthaven van Schiphol. Nederland ICT ondersteunt deze erkenning en werkt samen met haar partners en de overheid aan de verdere uitwerking van een visie om nu en in de toekomst maximaal te kunnen blijven profiteren van deze uitstekende uitgangspositie.

Wat moet er gebeuren?

Met de erkenning van de digitale infrastructuur als derde mainport is een belangrijke stap gezet in de bewustwording van de kracht van de Nederlandse internet- en telecomsector en het belang ervan voor maatschappij en economie. Door goede samenwerking tussen wetenschap, overheid en bedrijfsleven is een technologische hoogwaardige sector ontstaan met belangrijke kansen om het verdienvermogen van Nederland op de langere termijn te kunnen waarborgen.

Nederland ICT werk samen met de Stichting Digitale Infrastructuur Nederland (DINL) om het belang van de digitale infrastructuur blijvend onder de aandacht te brengen. Het is daarbij noodzakelijk te werken aan de volgende drie prioriteiten:

  • Verder ontwikkelen en innoveren van digitale infrastructuur zelf.
  • Ontwikkelen en stimuleren van diensten die de infrastructuur optimaal gebruiken.
  • Identificeren en aandacht schenken aan de juiste randvoorwaarden voor een verdere groei van de infrastructuur.

NLdigital respecteert jouw privacy. Daarom geven we je de controle over de manier waarop wij met je data omgaan.

In onze privacyverklaring lees je hoe we dat doen. Hieronder lees je over de cookies die we gebruiken.

Privacystatement
Instellingen

NLdigital respecteert jouw privacy

Daarom geven we je de controle over de manier waarop wij met je data omgaan. In onze privacyverklaring lees je hoe we dat doen. Hieronder lees je over de cookies die we gebruiken.

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het tonen van de website en de bijbehorende functionaliteit, en voor het uitvoeren van de gevraagde dienstverlening.

Lees meer

We optimaliseren continu onze website. Daarvoor analyseren we websitebezoek via Google Analytics. Dit hebben we op de privacyvriendelijke wijze, volgens de handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens, ingericht.

Lees meer

Met Linkedincampagnes introduceren we ons collectief en onze diensten in de digitale sector. We slaan gegevens over websitebezoek op om de effectiviteit van onze advertenties te meten, om advertenties te leveren die relevant zijn en om het aantal keren dat je een advertentie ziet te beperken.

Lees meer
Vergeet alles Jouw voorkeuren zijn verwijderd