ARBIT

ICT-bedrijven die zaken willen doen met de overheid, krijgen doorgaans te maken met de Algemene Rijksvoorwaarden bij IT-overeenkomsten (ARBIT). De ARBIT, en dan vooral de wijze waarop ze worden toegepast door de overheid, vormen een groot en urgent knelpunt voor ICT-bedrijven. Dit heeft een negatieve invloed op de relatie tussen beide partijen.

Wat vindt Nederland ICT?

Het grootste bezwaar van Nederland ICT tegen de ARBIT zit in het feit dat alle risico’s van een ICT-project bij de leverancier worden gelegd. Gevolg is dat ICT-bedrijven compenserende maatregelen opnemen in hun offertes of opdrachten zelfs helemaal laten lopen. Zo’n situatie kent uiteindelijk alleen maar verliezers. ICT-bedrijven lopen inkomsten mis, terwijl de overheid blijft zitten met haar ICT-vraagstuk.

Nederland ICT zou graag zien dat niet alle risico’s van een ICT-project op de schouders van het bedrijfsleven komen te liggen. Nederland ICT wil dan ook dat er redelijke (en dus gezamenlijke) voorwaarden komen. Dit komt ICT-projecten ten goede. Ook moeten ICT-bedrijven de ruimte krijgen voor opmerkingen tijdens het aanbestedingsproces.

Slikken of stikken

Overheidsorganisaties die de ARBIT hanteren, geven het ICT-bedrijfsleven vaak geen ruimte voor bezwaar of opmerkingen. Het is simpelweg ‘slikken of stikken’. En wanneer bedrijven wel bezwaar maken, volgt meteen een ‘knock-out’. Dat bedrijf valt dan af als potentiële leverancier voor het betreffende ICT-project.

In de praktijk betekent dit dat het al bij aanvang van de samenwerking ontbreekt aan afspraken die wederzijds volmondig worden onderschreven. Hierdoor ontstaan er gemakkelijk verkeerde verwachtingen. Dit kan weer leiden tot onbegrip van beide partijen en een voedingsbodem voor conflicten.

De overheid kan dit soort situaties voorkomen door meer tegemoet te komen aan bepaalde reële wensen van het ICT-bedrijfsleven ten aanzien van de ARBIT, zo vindt Nederland ICT. De overheid dient zich ervan bewust te zijn dat de ARBIT het startpunt van de onderhandelingen zijn, niet het einddoel.

Specifieke opdracht

Ander knelpunt van de ARBIT is dat er geen mogelijkheid bestaat om de voorwaarden af te stemmen op de specifieke opdracht. Dit is hard nodig, aangezien de ARBIT zich niet lenen voor grotere, complexere ICT-projecten. Voor nieuwe leverings- en dienstenmodellen als SaaS, IaaS en cloud zijn de ARBIT zelfs totaal ongeschikt. De updates van de ARBIT in 2014 en 2016 hebben hier niets aan veranderd.

Nederland ICT is van mening dat de overheid meer aandacht moet schenken aan de specifieke aard van een ICT-project. Dit in plaats van de ARBIT ‘op te leggen’ aan het ICT-bedrijfsleven. De snelle technologische ontwikkelingen vragen nu eenmaal om een flexibele houding ten opzichte van het hanteren van algemene voorwaarden.

Wat moet er gebeuren?

Nederland ICT wil graag in gezamenlijk overleg met de overheid tot meer werkbare voorwaarden komen, als onderdeel van beter aanbesteden. In tegenstelling tot sommige andere branches, heeft de overheid tot nog toe de kritiek van ICT-leveranciers niet in haar voorwaarden verwerkt.

Nederland ICT zal zich daarom meer pro-actief richten op de ARBIT om tot concrete wijzigingsvoorstellen te komen, waarmee in een open dialoog uiteindelijk tot meer evenwichtige voorwaarden gekomen kan worden.

NLdigital respecteert jouw privacy. Daarom geven we je de controle over de manier waarop wij met je data omgaan.

In onze privacyverklaring lees je hoe we dat doen. Hieronder lees je over de cookies die we gebruiken.

Privacystatement
Instellingen

NLdigital respecteert jouw privacy

Daarom geven we je de controle over de manier waarop wij met je data omgaan. In onze privacyverklaring lees je hoe we dat doen. Hieronder lees je over de cookies die we gebruiken.

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het tonen van de website en de bijbehorende functionaliteit, en voor het uitvoeren van de gevraagde dienstverlening.

Lees meer

We optimaliseren continu onze website. Daarvoor analyseren we websitebezoek via Google Analytics. Dit hebben we op de privacyvriendelijke wijze, volgens de handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens, ingericht.

Lees meer

Met Linkedincampagnes introduceren we ons collectief en onze diensten in de digitale sector. We slaan gegevens over websitebezoek op om de effectiviteit van onze advertenties te meten, om advertenties te leveren die relevant zijn en om het aantal keren dat je een advertentie ziet te beperken.

Lees meer
Vergeet alles Jouw voorkeuren zijn verwijderd