Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt

Kennis is de voedingsbodem voor de Nederlandse economie en de Nederlandse ICT-sector. De ICT-sector is een snel veranderende en kennisintensieve sector. Alleen met voldoende en kwalitatief hoogwaardige professionals kan Nederland aan de top in de wereld blijven. We hebben hiervoor veel jong talent met de juist ICT-kennis nodig.

Door het innovatieve karakter van de ICT-sector en beroepen veroudert kennis snel. Dit houdt in dat ook het Nederlandse ICT-onderwijs voortdurend moet vernieuwen, zodat nieuwe generaties studenten over de juist vaardigheden beschikken.

Dat betekent dat we ervoor moeten zorgen dat de kloof tussen dat wat studenten leren en dat wat werknemers in de praktijk moeten kunnen zo klein mogelijk wordt.

Wat vindt Nederland ICT?

Zowel het bedrijfsleven, onderwijs als de overheid moeten voortdurend investeren in de aansluiting van de inhoud van het onderwijs bij de snelle ontwikkelingen in de digitale wereld.

Wat moet er gebeuren?

Het verbeteren van de aansluiting van Onderwijs en Arbeidsmarkt gaat niet met één druk op de knop. Hiervoor is een strategische actie-agenda nodig, waarbij bedrijfsleven, overheid en onderwijs in gezamenlijk overleg acties ondernemen om de kwaliteit van onderwijs te versterken.

In samenwerking met het ministerie van Economische Zaken en vele andere partijen werkt Nederland ICT daarom aan het ontwikkelen van een Human Capital Agenda voor de ICT. Eén van de initiatieven binnen deze agenda is versterken van publiek-private samenwerking van bedrijfsleven en onderwijs in de regio. Deze samenwerking versterkt innovatie in de curricula van het onderwijs.

Naast een innovatief curriculum proberen wij ook excellentie te stimuleren binnen de Human Capital Agenda. Door middel van studiebeurzen dagen we gemotiveerde studenten uit om zich verder te verdiepen in Technologie.

Tot slot investeert Nederland ICT voortdurend in onderzoek naar de vaardigheden van de toekomst. Dit onderzoek helpt zowel onderwijs als bedrijfsleven om ervoor te zorgen dat beiden inhoudelijk op elkaar aan blijven sluiten.