Actueel

50 young ICT-professionals zetten zich in voor het Rode Kruis

Een team van vijf young professionals is de winnaar geworden van de eerste Challenge van de Young ICT Professionals van Nederland ICT met het Nederlandse Rode Kruis. Hun idee – een online veiling om hulpvraag en -aanbod beter te koppelen – zal aan het bestuur van het Nederlandse Rode Kruis worden gepresenteerd.

AIVD: beperk risico op digitale spionage

Digitale spionage wordt door maar weinig bedrijven als risico gezien. Echter, ook ICT-bedrijven kunnen een aantrekkelijk doelwit vormen hiervoor, aangezien ze net als andere bedrijven veel digitaal werken. Het bewustzijn van bedrijven als het gaat om het gevaar van digitale spionage is nog altijd klein. En dat terwijl ieder bedrijf ermee te maken kan krijgen, zo bleek onlangs tijdens de derde workshop in de reeks ‘Secure in bedrijf’ van Nederland ICT.

Nederland ICT onderzoekt bijdrage telecom aan economische groei

Telecommunicatie zorgt voor 25 procent van de economische groei in Nederland. Dat is de belangrijkste conclusie van een studie naar de economische impact van telecom in Nederland. Onderzoeksbureau Dialogic concludeert dat concurrentie heeft gezorgd voor een hoog investeringsniveau in de telecominfrastructuur. Die hoogwaardige en innovatieve infrastructuur is de aanjager van innovatie en concurrentie in de gehele Nederlandse economie.

Helft Nederlanders gebruikt makkelijk te kraken wachtwoorden

Eén op tien Nederlanders is wel eens gehackt. Toch gebruikt de helft van onze landgenoten nog steeds een wachtwoord dat gemakkelijk te kraken is. Met de campagne ‘Je Wachtwoord, maak het niet te gemakkelijk’ die op 20 november begint, bindt Digibewust de strijd aan met onveilige wachtwoorden.

Beschermjebedrijf.nl biedt MKB’ers check op hun digitale beveiliging

MKB-bedrijven hebben hun digitale beveiliging in veel gevallen niet op orde, zo blijkt uit onderzoek. Nederland ICT heeft daarom vandaag www.beschermjebedrijf.nl gelanceerd. Op deze website kunnen ondernemers een quick scan doen. Na het invullen van een vragenlijst krijgt de ondernemer een persoonlijk stappenplan met actiepunten.

ICT~Office: nieuwe Aanbestedingswet is verbetering

Vandaag heeft de Eerste Kamer ingestemd met de nieuwe Aanbestedingswet. ICT~Office is blij met deze stap naar betere en professionelere aanbestedingen. Betere aanbestedingen Al vele jaren lobbyt ICT~Office voor een betere Aanbestedingswet. ICT~Office is dan ook blij met deze nieuwe Aanbestedingswet, zeker omdat nu veel van de pijnpunten voor de ICT-sector mede door de lobby Lees verder

Eervolle vermelding voor MJA-programma ICT~Office tijdens WCIT 2012

Het MJA-programma van Nederland ICT (in samenwerking met AgentschapNL) is onderscheiden met een zogenaamde Merit Award (eervolle vermelding) in de verkiezing van de WITSA Sustainable Growth Award. De onderscheiding werd uitgereikt tijdens het World Congress on IT 2012 in het Canadese Montreal (22 – 24 oktober).

‘Bereid je voor op het doemscenario en voorkom reputatieschade’

Met een reeks van zeven bijeenkomsten wil ICT~Office het belang van informatiebeveiliging in de ICT-branche onderstrepen. Woensdag 3 oktober vond de eerste editie van de reeks ‘Secure in bedrijf’ plaats, die draaide om de vraag: wat doe je als plotseling de media op de stoep staan, omdat er gevoelige informatie op straat ligt?

Zes startups verdienen topcoach via ICT~Office

Zes jonge ICT-startups beschikken vanaf vandaag over een CEO van een beeldbepalend ICT-bedrijf als persoonlijke coach. Dat is de succesvolle uitkomst van de eerste editie van NewBeez On Stage op 20 september, een initiatief van ICT~Office dat wordt gesteund door KPN en de Gemeente Den Haag. Mei Ling Tan van House of Einstein won met haar pitch een geheel verzorgd ICT-Bootcamp in Tel Aviv. Deze reis is beschikbaar gesteld door de Israëlische ambassade.

ICT~Office: bezuinigen kan met ICT

Zoals verwacht wordt in de Troonrede sterk de nadruk gelegd op de noodzaak van bezuinigingen. ICT~Office ziet tal van kansen om vele miljarden te besparen door de inzet van ICT. Onlangs heeft de initiatiefgroep 20×20 aangetoond dat vele miljarden bespaard kunnen worden door overheidstaken anders en vooral slimmer in te richten. ICT~Office steunt dit initiatief en roept het huidige kabinet op te onderzoeken welke voorstellen snel ingevoerd kunnen worden zodat het nieuw te vormen kabinet een vliegende start kan maken.

‘MKB in ICT-sector krijgt moeilijker krediet’

ICT-bedrijven krijgen minder makkelijk krediet dan voor de crisis. Dit blijkt uit de ICT~Kwartaalmonitor die ICT~Office op 15 augustus heeft uitgebracht. Voor ICT-bedrijven met minder dan 200 medewerkers geldt zelfs dat bijna twee op de drie bedrijven moeilijkheden ondervindt bij het verkrijgen van krediet. Vooral het MKB ondervindt dus hinder van de moeilijkere kredietverstrekking. Uit het themakatern ‘bedrijfsfinanciering’ is verder op te maken dat ruim 50% van de ICT-bedrijven met belangstelling kijkt naar de mogelijkheden van crowdfunding.

Wat verstaat ICT~Office onder het thuiskopiestelsel?

In hoger beroep heeft de rechter onlangs bepaald dat houders van auteursrecht recht hebben op een thuiskopievergoeding. De staat moet de rechthebbenden compenseren voor de door de bevriezing van het thuiskopiesysteem geleden schade van de afgelopen jaren. Het lijkt er dus op dat er per 1 januari 2013 – wanneer de huidige bevriezing afloopt – nieuwe heffingen worden ingevoerd. Dit zou dan gebeuren op producten die tot voor kort niet onder het systeem vielen, zoals smartphones, harddisks, set top boxes, memory cards en HDD-recorders.

Registratieplicht voor detacheringsbedrijven, wat betekent dit voor u?

Sinds 1 juli 2012 zijn alle uitzend- en detacheringsbedrijven wettelijk verplicht zich als zodanig in te schrijven in het door de Kamer van Koophandel (KvK) gehouden handelsregister. Deze verplichting is het gevolg van een onlangs door de Eerste Kamer aangenomen wijzigingswet van de Wet Allocatie Arbeidskrachten door Intermediairs (WAADI).

ICT~Office: zorg voor een effectieve meldplicht security breaches

ICT~Office vindt het belangrijk dat digitale inbreuken vroegtijdig worden opgespoord. Een snelle reactie voorkomt dat een inbreuk tot veel schade leidt. Sommige ernstige digitale inbreuken kunnen namelijk de continuïteit van de dienstverlening verstoren. Wanneer er maatschappelijke ontwrichting dreigt, moet ook de overheid worden geïnformeerd. ICT~Office vindt het doen van deze melding belangrijk. Een verplichte melding moet echter wel in verhouding staan tot de ernst van de situatie en de administratieve lasten zo beperkt mogelijk houden.

Minder ICT-afval ingezameld, ICT~Milieu wil wettelijke maatregelen

De hoeveelheid ingezameld ICT-afval door het inzamelsysteem van ICT~Milieu is in 2011 met 11,2% afgenomen ten opzichte van 2010, zo blijkt uit de ICT~Milieumonitor 2012. ICT~Milieu pleit voor wettelijke maatregelen zoals een afgifteplicht voor gemeenten en bedrijven. Hiermee kan worden voorkomen dat afgedankte ICT-apparatuur wordt verhandeld en geëxporteerd zonder dat bekend is of deze apparatuur goed wordt gerecycled.

Ketenefficiency en Routekaart ICT 2030 (verslag MJA-bedrijvendag)

De MJA-bedrijvendag – Ketenefficiency en Routekaart ICT 2030 van 28 juni jl. stond in het teken van de impact van energie-efficiency door ICT in de volledige keten. De deelnemers bespraken de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de MeerJarenAfspraak (MJA) energie-efficiency en de onlangs aangeboden Routekaart ICT 2030.

MKB presenteert innovatieve oplossingen voor stedelijke veiligheid

Samen met de gemeente Den Haag en Nicis organiseerde ICT~Office 28 juni jl. het congres ‘ICT en stedelijke veiligheid’. Tijdens het congres werden twee parallelle Innovation Dens gehouden waarbij in totaal 10 ondernemers uit het MKB hun innovatieve oplossingen op het gebied van stedelijke veiligheid presenteerden. Dagvoorzitter was Frenk van der Linden.