Actueel

Telecomaanbieders nemen privacymaatregel bij kopie identiteitsbewijs

Bij de aanvraag van mobiele-telefoonabonnementen vragen de meeste telecomaanbieders om een kopie van het identiteitsbewijs. Dit is bedoeld om achteraf te kunnen bewijzen wie het abonnement heeft afgesloten en identiteitsfraude tegen te gaan. Om iedere twijfel over misbruik van deze kopie weg te nemen en om de privacy van hun klanten te waarborgen, zullen telecombedrijven op de kopie de pasfoto en het BSN-nummer afschermen met een speciale mal.

Maak kennis met de nieuwe leden van Nederland ICT

Nederland ICT heeft de afgelopen periode weer een aantal nieuwe leden mogen verwelkomen. De nieuwe leden zijn AutoIT, MAPSUP, OneSolution Informatisering, Syscon en Value Creation and Company. In dit bericht stellen de bedrijven zich kort aan u voor. AutoIT BV (UDEN) – AutoIT Automotive Software Solutions is specialist in het bedenken en bouwen van slimme en Lees verder

Nederland ICT inventariseert samenwerking ICT-bedrijven en universiteiten

Samen met de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) inventariseert Nederland ICT de samenwerkingsverbanden die ICT-bedrijven hebben met universiteiten. Door samenwerkingsprojecten beter in kaart te brengen, kan er extra geld vrijkomen voor ICT-onderzoek in Nederland. Nederland ICT vraagt lidbedrijven die een dergelijke samenwerking hebben zich te melden.

Impressie CIO Café 23 september 2013 ‘Security: hoe veilig doet u het?’

De belangstelling voor het CIO Café met als thema ‘Security: hoe veilig doet u het?’ was groot, zowel vanuit de overheid als het bedrijfsleven. Omdat het maximum aantal aanmeldingen van honderd ruim werd overschreden, moest helaas een flinke groep belangstellenden worden teleurgesteld. Het thema werd behandeld door  drie sprekers: Bob van Graft (ministerie van V&J) Lees verder

Impressie CIO Café 23 september 2013 ‘Security: hoe veilig doet u het?’

De belangstelling voor het CIO Café met als thema ‘Security: hoe veilig doet u het?’ was groot, zowel vanuit de overheid als het bedrijfsleven. Omdat het maximum aantal aanmeldingen van honderd ruim werd overschreden, moest helaas een flinke groep belangstellenden worden teleurgesteld. Het thema werd behandeld door  drie sprekers: Bob van Graft (ministerie van V&J) Lees verder

Impressie workshop ‘ICT-contracten in de praktijk’

“Recht gaat niet over wat er in de wetboeken staat, maar wat klanten van je mogen verwachten.” 15 aanwezigen, van contract manager tot CEO, kregen op 16 september 2013 drie uur lang uitleg van Nederland ICT-juristen Annechien Sloots en Vera Schönfeldt over ICT-contracten, risico’s die ICT-bedrijven lopen, het gebruik van algemene voorwaarden en geschilbeslechting als het onverhoopt toch mis mocht gaan.

Belastingdienst geeft duidelijkheid over btw-nummer op ondernemerswebsite

Bedrijven die actief zijn op het internet hebben geen strakke verplichting om hun btw-nummer op hun website te plaatsen. Dat heeft de Belastingdienst deze week gemeld. Ondernemers zijn wel verplicht om dit nummer aan klanten kenbaar te maken,  maar hebben volgens de fiscus beleidsvrijheid in hoe ze dat precies doen. Vooral voor ondernemers die hun werk voornamelijk online doen, zoals webdesigners en webwinkels, is deze opheldering zeer relevant. 

Belangrijke wijzigingen WBSO en RDA in 2014

De fiscale instrumenten WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) en RDA (Research en Development Aftrek) zullen in 2014 op een aantal punten gewijzigd worden. Dat kondigde het kabinet op Prinsjesdag aan in het Belastingplan 2014. Voor veel ICT-bedrijven zal vooral het oprekken van de eerste schijf van de WBSO gunstig uitpakken. De ICT-sector ontving in 2012 16,8% van het toegekende S&O-loon en is daarmee grootverbruiker van de regeling.

Nederland ICT waarschuwt voor stapeling van meldverplichtingen

Met het voorontwerp voor de wet meldplicht security breaches wil de minister van Veiligheid en Justitie alweer een meldplicht invoeren. Nederland ICT wijst op de overlap tussen de diverse meldplichten en de daarmee gepaard gaande administratieve en juridische lasten voor organisaties die geconfronteerd worden met een incident. Bovendien werkt Europa ook al aan gelijksoortige wetgeving. Nederland ICT pleit ervoor om hierbij aan te haken en dus geen nationale meldplicht in te richten.

Projectteam ON2013 vraagt om feedback vaste datacommunicatie-aanbesteding

Na in mei 2013 de verwervingsstrategie te hebben gepubliceerd, stelt de Rijksoverheid een Algemene Functionele Beschrijving (AFB) van de ON2013-aanbesteding beschikbaar aan marktpartijen en deelnemers. De AFB voor deze aanbesteding voor vaste datacommunicatiediensten is te vinden op de website www.on2013.nl. Lezers worden van harte uitgenodigd om feedback op het document te geven. Om deelnemers en Lees verder

Nederland ICT: haast kabinet vergroot kans op problemen bij ICT-projecten

Uit de Troonrede en Miljoenennota blijkt dat het kabinet hervormingen en geplande decentralisaties in Jeugdzorg, WMO en AWBZ op korte termijn wil realiseren. Daarbij worden bij voorbaat aanzienlijke bezuinigingen ingeboekt. ICT is onmisbaar om dit mogelijk te maken. Nederland ICT waarschuwt voor een te grote tijdsdruk. Aanbestedingen worden gestart zonder dat de wetgeving gereed is. Lees verder

Eigenrisicodragerschap Ziektewet moet voor 2 oktober worden aangevraagd

Door de modernisering van de Ziektewet worden de premies voor de Ziektewet van flexwerkers vanaf volgend jaar op een andere manier vastgesteld. Voor flexwerkers die vanaf 1 januari 2012 na beëindiging van hun dienstverband een Ziektewetuitkering en WGA-uitkering kregen, geldt dat deze aan de werkgever wordt doorbelast in de gedifferentieerde premies van 2014 en latere jaren. Voor de Ziektewet kunnen werkgevers eigenrisicodrager worden.

Inspectie controleert webwinkels op ‘oud-voor-nieuw-regeling’

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft controles uitgevoerd bij 30 bedrijven met in totaal honderden internetwinkels. Daarbij is gebleken dat niet alle webwinkels op de hoogte waren van de verplichte ‘oud-voor-nieuw-regeling’. Ook voldeden enkele bedrijven niet aan de wettelijke mededelingsplicht van het ministerie van Infrastructuur & Milieu. Overigens voldoen deelnemers aan het inzamelsysteem van ICT Milieu automatisch aan deze verplichting.

Nederland ICT bepleit Privacy Impact Assessment voorafgaand aan aanbestedingen

Uit de visie op e-privacy blijkt dat het kabinet eindgebruikers meer controle wil geven en transparantie en verantwoordelijkheid bij bedrijven stimuleert. Deze visie werd op 10 september met de Tweede Kamer besproken. Nederland ICT bepleit verbetering van de balans tussen bescherming van privacy enerzijds en ruimte voor ondernemerschap en innovatie anderzijds. Ook bepleit Nederland ICT vanwege Lees verder

Nederland ICT blij met resultaat Energieakkoord

Het SER Energieakkoord voor duurzame groei is bekrachtigd met de ondertekening door vertegenwoordigers van bedrijven, werknemers, NGO’s en overheid.  Nederland ICT ondertekende het akkoord namens de ICT-sector. Interim-directeur Peter van Schelven: “Innovatieve ICT-oplossingen leveren een cruciale bijdrage aan versnelling van de energietransitie in Nederland, zoals die in het Energieakkoord wordt beoogd. Daarom zetten we er met overtuiging onze handtekening onder”.

Ideaal netwerkweer bij strandborrel ‘Let IT Shine’

Heerlijk zomerweer, een prachtige locatie aan het strand van Scheveningen en ruim 200 gasten maakten de strandborrel ‘Let IT Shine’ op 5 september een groot succes. De jaarlijkse strandborrel, georganiseerd door Nederland ICT en AutomatiseringGids, is dé zomerse netwerkgelegenheid voor ICT-bedrijfsleven, overheid en media.

Vertrek Sylvia Roelofs bij Nederland ICT

Sylvia Roelofs vertrekt per 1 september 2013 als directeur van Nederland ICT. In gesprekken eerder dit jaar tussen bestuur en directeur bleek dat een basis ontbrak met het oog op de langere termijn. Een nieuwe directeur zal de operationalisering van het uitgezette beleid ter hand nemen.

Doorbraakprojecten bieden kansen voor ICT-bedrijven

Minister Kamp heeft op 12 juli 2013 zijn beleidsbrief ‘Doorbraken met ICT’ aan de Tweede Kamer gestuurd, met daarin een update over de in het Regeerakkoord aangekondigde doorbraakprojecten. Nederland ICT is blij met de belangrijke rol die door de minister wordt toegekend aan ICT en met name de toepassing ervan. De doorbraakprojecten onderstrepen dat.

NLdigital respecteert jouw privacy. Daarom geven we je de controle over de manier waarop wij met je data omgaan.

In onze privacyverklaring lees je hoe we dat doen. Hieronder lees je over de cookies die we gebruiken.

Privacystatement
Instellingen

NLdigital respecteert jouw privacy

Daarom geven we je de controle over de manier waarop wij met je data omgaan. In onze privacyverklaring lees je hoe we dat doen. Hieronder lees je over de cookies die we gebruiken.

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het tonen van de website en de bijbehorende functionaliteit, en voor het uitvoeren van de gevraagde dienstverlening.

Lees meer

We optimaliseren continu onze website. Daarvoor analyseren we websitebezoek via Google Analytics. Dit hebben we op de privacyvriendelijke wijze, volgens de handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens, ingericht.

Lees meer

Met Linkedincampagnes introduceren we ons collectief en onze diensten in de digitale sector. We slaan gegevens over websitebezoek op om de effectiviteit van onze advertenties te meten, om advertenties te leveren die relevant zijn en om het aantal keren dat je een advertentie ziet te beperken.

Lees meer
Vergeet alles Jouw voorkeuren zijn verwijderd