Actueel

Nederland ICT ondertekent World Economic Forum Principles on Cyber Resilience

Cyber security is van groot belang voor economie, maatschappij en voor individuele organisaties. Nederland ICT vraagt aandacht voor een groter bewustzijn voor cyber security, bij directieleden van zowel ICT-bedrijven als hun klanten. Op 5 november heeft Bart Hogendoorn, voorzitter Nederland ICT, namens de ICT-sector de World Economic Forum Principles on Cyber Resilience ondertekend. De Principles Lees verder

Telecombedrijven gaan door met meldpunt responsible disclosure

Een jaar geleden zijn zes telecomaanbieders een meldpunt responsible disclosure gestart. Responsible disclosure is het op verantwoorde wijze melden van mogelijke beveiligingsproblemen en kwetsbaarheden in ICT-systemen. De telecomaanbieders zijn positief over de resultaten van dit meldpunt en zetten dit verder voort. Van de ongeveer 380 meldingen die in een jaar werden gedaan, hebben ongeveer 75 Lees verder

Nederland ICT bereidt lidbedrijven voor op communicatie tijdens beveiligingsincident

Vertrouwen van klanten in hun producten en diensten is van groot belang voor ICT-bedrijven. Beveiligingsincidenten kunnen echter onverhoopt voorkomen. Het vertrouwen in organisaties die getroffen worden, wordt mede bepaald door de reactie die volgt op een incident. Goede voorbereiding is daarom belangrijk. Om lidbedrijven hierbij enkele tips te geven, publiceert Nederland ICT vandaag een aantal handvatten op het gebied van crisiscommunicatie.

Subsidie voor aannemen werkzoekende 55-plusser

Het UWV wil het aannemen van werkzoekende 55-plussers aantrekkelijker maken voor werkgevers met de scholingsvoucher. Hiermee kan de werkgever een subsidie van maximaal € 750,- (inclusief btw) aanvragen voor extra scholing van de werknemer.

Bedrijfsleven wil meer transparantie thuiskopieheffing

De gezamenlijke ICT en elektronica branches Nederland ICT en FIAR CE keken met belangstelling uit naar het nieuwe besluit over de thuiskopieheffing, maar concluderen nu dat de heffing nog steeds niet aan de  eisen van deze tijd voldoet. Uiteraard hebben beide organisaties begrip voor de positie van auteurs en componisten en dienen zij een vergoeding te krijgen voor hun werk. Het besluit dat het Kabinet op 23 oktober naar de Kamer heeft gestuurd laat echter geen enkele vooruitgang zien.

Geef aandacht aan cyber security tijdens Alert Online

Nederland ICT is als partner betrokken bij de campagne Alert Online, die vandaag van start gaat. De campagne, die voor de tweede keer wordt gehouden en als thema ‘Smart Security’ heeft, creëert meer bewustzijn voor cyber security. Met de groeiende maatschappelijke en economische afhankelijkheid van ICT-systemen is het belangrijk dat organisaties en burgers aandacht hebben voor Lees verder

Telecomaanbieders nemen privacymaatregel bij kopie identiteitsbewijs

Bij de aanvraag van mobiele-telefoonabonnementen vragen de meeste telecomaanbieders om een kopie van het identiteitsbewijs. Dit is bedoeld om achteraf te kunnen bewijzen wie het abonnement heeft afgesloten en identiteitsfraude tegen te gaan. Om iedere twijfel over misbruik van deze kopie weg te nemen en om de privacy van hun klanten te waarborgen, zullen telecombedrijven op de kopie de pasfoto en het BSN-nummer afschermen met een speciale mal.

Nederland ICT inventariseert samenwerking ICT-bedrijven en universiteiten

Samen met de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) inventariseert Nederland ICT de samenwerkingsverbanden die ICT-bedrijven hebben met universiteiten. Door samenwerkingsprojecten beter in kaart te brengen, kan er extra geld vrijkomen voor ICT-onderzoek in Nederland. Nederland ICT vraagt lidbedrijven die een dergelijke samenwerking hebben zich te melden.

Belastingdienst geeft duidelijkheid over btw-nummer op ondernemerswebsite

Bedrijven die actief zijn op het internet hebben geen strakke verplichting om hun btw-nummer op hun website te plaatsen. Dat heeft de Belastingdienst deze week gemeld. Ondernemers zijn wel verplicht om dit nummer aan klanten kenbaar te maken,  maar hebben volgens de fiscus beleidsvrijheid in hoe ze dat precies doen. Vooral voor ondernemers die hun werk voornamelijk online doen, zoals webdesigners en webwinkels, is deze opheldering zeer relevant. 

Belangrijke wijzigingen WBSO en RDA in 2014

De fiscale instrumenten WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) en RDA (Research en Development Aftrek) zullen in 2014 op een aantal punten gewijzigd worden. Dat kondigde het kabinet op Prinsjesdag aan in het Belastingplan 2014. Voor veel ICT-bedrijven zal vooral het oprekken van de eerste schijf van de WBSO gunstig uitpakken. De ICT-sector ontving in 2012 16,8% van het toegekende S&O-loon en is daarmee grootverbruiker van de regeling.

Nederland ICT waarschuwt voor stapeling van meldverplichtingen

Met het voorontwerp voor de wet meldplicht security breaches wil de minister van Veiligheid en Justitie alweer een meldplicht invoeren. Nederland ICT wijst op de overlap tussen de diverse meldplichten en de daarmee gepaard gaande administratieve en juridische lasten voor organisaties die geconfronteerd worden met een incident. Bovendien werkt Europa ook al aan gelijksoortige wetgeving. Nederland ICT pleit ervoor om hierbij aan te haken en dus geen nationale meldplicht in te richten.

Projectteam ON2013 vraagt om feedback vaste datacommunicatie-aanbesteding

Na in mei 2013 de verwervingsstrategie te hebben gepubliceerd, stelt de Rijksoverheid een Algemene Functionele Beschrijving (AFB) van de ON2013-aanbesteding beschikbaar aan marktpartijen en deelnemers. De AFB voor deze aanbesteding voor vaste datacommunicatiediensten is te vinden op de website www.on2013.nl. Lezers worden van harte uitgenodigd om feedback op het document te geven. Om deelnemers en Lees verder

Nederland ICT: haast kabinet vergroot kans op problemen bij ICT-projecten

Uit de Troonrede en Miljoenennota blijkt dat het kabinet hervormingen en geplande decentralisaties in Jeugdzorg, WMO en AWBZ op korte termijn wil realiseren. Daarbij worden bij voorbaat aanzienlijke bezuinigingen ingeboekt. ICT is onmisbaar om dit mogelijk te maken. Nederland ICT waarschuwt voor een te grote tijdsdruk. Aanbestedingen worden gestart zonder dat de wetgeving gereed is. Lees verder

Eigenrisicodragerschap Ziektewet moet voor 2 oktober worden aangevraagd

Door de modernisering van de Ziektewet worden de premies voor de Ziektewet van flexwerkers vanaf volgend jaar op een andere manier vastgesteld. Voor flexwerkers die vanaf 1 januari 2012 na beëindiging van hun dienstverband een Ziektewetuitkering en WGA-uitkering kregen, geldt dat deze aan de werkgever wordt doorbelast in de gedifferentieerde premies van 2014 en latere jaren. Voor de Ziektewet kunnen werkgevers eigenrisicodrager worden.

Inspectie controleert webwinkels op ‘oud-voor-nieuw-regeling’

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft controles uitgevoerd bij 30 bedrijven met in totaal honderden internetwinkels. Daarbij is gebleken dat niet alle webwinkels op de hoogte waren van de verplichte ‘oud-voor-nieuw-regeling’. Ook voldeden enkele bedrijven niet aan de wettelijke mededelingsplicht van het ministerie van Infrastructuur & Milieu. Overigens voldoen deelnemers aan het inzamelsysteem van ICT Milieu automatisch aan deze verplichting.

Nederland ICT bepleit Privacy Impact Assessment voorafgaand aan aanbestedingen

Uit de visie op e-privacy blijkt dat het kabinet eindgebruikers meer controle wil geven en transparantie en verantwoordelijkheid bij bedrijven stimuleert. Deze visie werd op 10 september met de Tweede Kamer besproken. Nederland ICT bepleit verbetering van de balans tussen bescherming van privacy enerzijds en ruimte voor ondernemerschap en innovatie anderzijds. Ook bepleit Nederland ICT vanwege Lees verder

Nederland ICT blij met resultaat Energieakkoord

Het SER Energieakkoord voor duurzame groei is bekrachtigd met de ondertekening door vertegenwoordigers van bedrijven, werknemers, NGO’s en overheid.  Nederland ICT ondertekende het akkoord namens de ICT-sector. Interim-directeur Peter van Schelven: “Innovatieve ICT-oplossingen leveren een cruciale bijdrage aan versnelling van de energietransitie in Nederland, zoals die in het Energieakkoord wordt beoogd. Daarom zetten we er met overtuiging onze handtekening onder”.

Vertrek Sylvia Roelofs bij Nederland ICT

Sylvia Roelofs vertrekt per 1 september 2013 als directeur van Nederland ICT. In gesprekken eerder dit jaar tussen bestuur en directeur bleek dat een basis ontbrak met het oog op de langere termijn. Een nieuwe directeur zal de operationalisering van het uitgezette beleid ter hand nemen.