Actueel

Nederland ICT waarschuwt voor stapeling van meldverplichtingen

Met het voorontwerp voor de wet meldplicht security breaches wil de minister van Veiligheid en Justitie alweer een meldplicht invoeren. Nederland ICT wijst op de overlap tussen de diverse meldplichten en de daarmee gepaard gaande administratieve en juridische lasten voor organisaties die geconfronteerd worden met een incident. Bovendien werkt Europa ook al aan gelijksoortige wetgeving. Nederland ICT pleit ervoor om hierbij aan te haken en dus geen nationale meldplicht in te richten.

Projectteam ON2013 vraagt om feedback vaste datacommunicatie-aanbesteding

Na in mei 2013 de verwervingsstrategie te hebben gepubliceerd, stelt de Rijksoverheid een Algemene Functionele Beschrijving (AFB) van de ON2013-aanbesteding beschikbaar aan marktpartijen en deelnemers. De AFB voor deze aanbesteding voor vaste datacommunicatiediensten is te vinden op de website www.on2013.nl. Lezers worden van harte uitgenodigd om feedback op het document te geven. Om deelnemers en Lees verder

Nederland ICT: haast kabinet vergroot kans op problemen bij ICT-projecten

Uit de Troonrede en Miljoenennota blijkt dat het kabinet hervormingen en geplande decentralisaties in Jeugdzorg, WMO en AWBZ op korte termijn wil realiseren. Daarbij worden bij voorbaat aanzienlijke bezuinigingen ingeboekt. ICT is onmisbaar om dit mogelijk te maken. Nederland ICT waarschuwt voor een te grote tijdsdruk. Aanbestedingen worden gestart zonder dat de wetgeving gereed is. Lees verder

Eigenrisicodragerschap Ziektewet moet voor 2 oktober worden aangevraagd

Door de modernisering van de Ziektewet worden de premies voor de Ziektewet van flexwerkers vanaf volgend jaar op een andere manier vastgesteld. Voor flexwerkers die vanaf 1 januari 2012 na beëindiging van hun dienstverband een Ziektewetuitkering en WGA-uitkering kregen, geldt dat deze aan de werkgever wordt doorbelast in de gedifferentieerde premies van 2014 en latere jaren. Voor de Ziektewet kunnen werkgevers eigenrisicodrager worden.

Inspectie controleert webwinkels op ‘oud-voor-nieuw-regeling’

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft controles uitgevoerd bij 30 bedrijven met in totaal honderden internetwinkels. Daarbij is gebleken dat niet alle webwinkels op de hoogte waren van de verplichte ‘oud-voor-nieuw-regeling’. Ook voldeden enkele bedrijven niet aan de wettelijke mededelingsplicht van het ministerie van Infrastructuur & Milieu. Overigens voldoen deelnemers aan het inzamelsysteem van ICT Milieu automatisch aan deze verplichting.

Nederland ICT bepleit Privacy Impact Assessment voorafgaand aan aanbestedingen

Uit de visie op e-privacy blijkt dat het kabinet eindgebruikers meer controle wil geven en transparantie en verantwoordelijkheid bij bedrijven stimuleert. Deze visie werd op 10 september met de Tweede Kamer besproken. Nederland ICT bepleit verbetering van de balans tussen bescherming van privacy enerzijds en ruimte voor ondernemerschap en innovatie anderzijds. Ook bepleit Nederland ICT vanwege Lees verder

Nederland ICT blij met resultaat Energieakkoord

Het SER Energieakkoord voor duurzame groei is bekrachtigd met de ondertekening door vertegenwoordigers van bedrijven, werknemers, NGO’s en overheid.  Nederland ICT ondertekende het akkoord namens de ICT-sector. Interim-directeur Peter van Schelven: “Innovatieve ICT-oplossingen leveren een cruciale bijdrage aan versnelling van de energietransitie in Nederland, zoals die in het Energieakkoord wordt beoogd. Daarom zetten we er met overtuiging onze handtekening onder”.

Vertrek Sylvia Roelofs bij Nederland ICT

Sylvia Roelofs vertrekt per 1 september 2013 als directeur van Nederland ICT. In gesprekken eerder dit jaar tussen bestuur en directeur bleek dat een basis ontbrak met het oog op de langere termijn. Een nieuwe directeur zal de operationalisering van het uitgezette beleid ter hand nemen.

Doorbraakprojecten bieden kansen voor ICT-bedrijven

Minister Kamp heeft op 12 juli 2013 zijn beleidsbrief ‘Doorbraken met ICT’ aan de Tweede Kamer gestuurd, met daarin een update over de in het Regeerakkoord aangekondigde doorbraakprojecten. Nederland ICT is blij met de belangrijke rol die door de minister wordt toegekend aan ICT en met name de toepassing ervan. De doorbraakprojecten onderstrepen dat.

ICT Milieumonitor: 31 miljoen kilo ICT-afval ingezameld in 2012

In opdracht van ICT Milieu werd in 2012 17.556 ton ICT e-waste opgehaald. Hiervan kon ongeveer 86 procent gerecycled worden. 11 procent werd gebruikt voor het terugwinnen van energie. Verder registreerde opdrachtnemer Wecycle nog eens 13.545 ton afgedankte ICT-apparaten die recyclingbedrijven buiten het inzamelsysteem om verwerkten. Dit laatste onderstreept de noodzaak van een door ICT Milieu bepleite registratieplicht. Dit blijkt uit de ICT Milieumonitor, die vandaag is uitgekomen.

Stel risicoanalyses in vitale infrastructuur verplicht

Veel bedrijven en instellingen hebben hun informatiebeveiliging nog altijd niet goed op orde vanwege achterstallig onderhoud. Hierdoor lopen ze onnodig gevaar. Dit blijkt uit het Cyber Security Beeld Nederland (CSBN), dat vandaag (3 juli 2013) is verschenen.

‘Hack-bevoegdheid’ politie dreigt Nederland minder aantrekkelijk te maken als vestigingsland

Incidenten op het gebied van informatiebeveiliging ondermijnen het vertrouwen in ICT. Cybercriminelen worden nog te weinig gehinderd. De bestrijding van cybercriminaliteit dient de hoogste prioriteit te krijgen. Hierbij horen ook goede bevoegdheden van de politie. Toch maakt Nederland ICT zich zorgen over het voornemen van de minister van Veiligheid en Justitie om de politie bevoegdheid te verlenen om (heimelijk) computers binnen te dringen op zoek naar belastend materiaal.

Nederland ICT stimuleert geverifieerd inhuurproces zzp’ers

Nederland ICT en ZZP-erkend hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend, waarmee een geverifieerd inhuurproces van zzp’ers wordt gerealiseerd. Door gebruik te maken van de dienstverlening van ZZP-erkend, kunnen leden van Nederland ICT er vanaf nu op vertrouwen dat ingehuurde zzp’ers voldoen aan alle administratieve en fiscale eisen.

Vertrouwen in ICT hoofdmoot tijdens Members Meet & Greet

Nederland ICT organiseerde woensdag 26 juni de traditionele Members Meet & Greet voor haar leden. De sprekers Rhett Oudkerk Pool (Kahuna) en Bart Oskam (Eurofiber) hielden allebei een interessante voordracht over het thema ‘Vertrouwen in ICT’. Aansluitend op de Members Meet & Greet vond de Algemene Leden Vergadering van Nederland ICT plaats.

Hydrologic, Python en SIG winnaars Nationale ICT Awards 2013

Tijdens een feestelijke uitreiking in De Broodfabriek in Rijswijk zijn de winnaars van de Nationale ICT Awards 2013 bekendgemaakt. De Nederland ICT Innovatie Award ging naar Hydrologic met HydroNet. De programmeertaal Python, ontwikkeld door Guido van Rossum, werd bekroond als meest waardevolle product voortgekomen uit wetenschappelijk ICT-onderzoek van tien jaar geleden. De Software Improvement Group ontving de ICT Milieu Award voor hun Applicatie energieprofiel register.

Impressie CIO Cafe ‘Think Big (Data)’

Nederland ICT organiseerde 27 mei 2013 samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het CIO Café ‘Think Big (Data)’. Edwin van Unen (SAS) legde de aanwezigen uit wat het begrip ‘big data’ nou precies inhoudt, wat je ermee kunt en hoe je zoveel mogelijk waarde eruit haalt. Kees Kloet vertelde op zijn beurt wat het effect is van het gebruik van analysesoftware binnen Dienst Regelingen.

Gezocht: ICT-bedrijven voor EGF-subsidie

Leden van Nederland ICT die zijn gevestigd in Noord-Brabant, Gelderland of Limburg kunnen in aanmerking komen voor een EGF-subsidie. EGF staat voor Europees Globaliseringsfonds. De EGF-subsidie heeft betrekking op bedrijven die als gevolg van de verdergaande globalisering medewerkers moeten ontslaan.