Actueel

Nederland ICT ondertekent World Economic Forum Principles on Cyber Resilience

Cyber security is van groot belang voor economie, maatschappij en voor individuele organisaties. Nederland ICT vraagt aandacht voor een groter bewustzijn voor cyber security, bij directieleden van zowel ICT-bedrijven als hun klanten. Op 5 november heeft Bart Hogendoorn, voorzitter Nederland ICT, namens de ICT-sector de World Economic Forum Principles on Cyber Resilience ondertekend. De Principles Lees verder

Telecombedrijven gaan door met meldpunt responsible disclosure

Een jaar geleden zijn zes telecomaanbieders een meldpunt responsible disclosure gestart. Responsible disclosure is het op verantwoorde wijze melden van mogelijke beveiligingsproblemen en kwetsbaarheden in ICT-systemen. De telecomaanbieders zijn positief over de resultaten van dit meldpunt en zetten dit verder voort. Van de ongeveer 380 meldingen die in een jaar werden gedaan, hebben ongeveer 75 Lees verder

Eerste oproepen voor projectvoorstellen Horizon 2020 op 11 december

Onderzoekers en bedrijven kunnen vanaf 11 december 2013 aan de slag met projectvoorstellen in het kader van Horizon 2020. Dat laat Agentschap NL weten. Op die datum zal de Europese Commissie calls voor projectvoorstellen online plaatsen. Horizon 2020 is een programma om onderzoek en innovatie in Europa te versterken. Het gaat op 1 januari 2014 van start en heeft tot 2020 een budget van € 70 miljard.

Kabinet neemt maatregelen om investeringen MKB te stimuleren

Minister Kamp (EZ) heeft de Tweede Kamer onlangs per brief geïnformeerd over een pakket van maatregelen ter waarde van € 125 miljoen om investeringen van met name het MKB te stimuleren. Bovendien kunnen ondernemers tot het einde van dit jaar bedrijfsinvesteringen versneld afschrijven.

Nederland ICT bereidt lidbedrijven voor op communicatie tijdens beveiligingsincident

Vertrouwen van klanten in hun producten en diensten is van groot belang voor ICT-bedrijven. Beveiligingsincidenten kunnen echter onverhoopt voorkomen. Het vertrouwen in organisaties die getroffen worden, wordt mede bepaald door de reactie die volgt op een incident. Goede voorbereiding is daarom belangrijk. Om lidbedrijven hierbij enkele tips te geven, publiceert Nederland ICT vandaag een aantal handvatten op het gebied van crisiscommunicatie.

Subsidie voor aannemen werkzoekende 55-plusser

Het UWV wil het aannemen van werkzoekende 55-plussers aantrekkelijker maken voor werkgevers met de scholingsvoucher. Hiermee kan de werkgever een subsidie van maximaal € 750,- (inclusief btw) aanvragen voor extra scholing van de werknemer.

Bedrijfsleven wil meer transparantie thuiskopieheffing

De gezamenlijke ICT en elektronica branches Nederland ICT en FIAR CE keken met belangstelling uit naar het nieuwe besluit over de thuiskopieheffing, maar concluderen nu dat de heffing nog steeds niet aan de  eisen van deze tijd voldoet. Uiteraard hebben beide organisaties begrip voor de positie van auteurs en componisten en dienen zij een vergoeding te krijgen voor hun werk. Het besluit dat het Kabinet op 23 oktober naar de Kamer heeft gestuurd laat echter geen enkele vooruitgang zien.

Telecomaanbieders nemen privacymaatregel bij kopie identiteitsbewijs

Bij de aanvraag van mobiele-telefoonabonnementen vragen de meeste telecomaanbieders om een kopie van het identiteitsbewijs. Dit is bedoeld om achteraf te kunnen bewijzen wie het abonnement heeft afgesloten en identiteitsfraude tegen te gaan. Om iedere twijfel over misbruik van deze kopie weg te nemen en om de privacy van hun klanten te waarborgen, zullen telecombedrijven op de kopie de pasfoto en het BSN-nummer afschermen met een speciale mal.

Maak kennis met de nieuwe leden van Nederland ICT

Nederland ICT heeft de afgelopen periode weer een aantal nieuwe leden mogen verwelkomen. De nieuwe leden zijn AutoIT, MAPSUP, OneSolution Informatisering, Syscon en Value Creation and Company. In dit bericht stellen de bedrijven zich kort aan u voor. AutoIT BV (UDEN) – AutoIT Automotive Software Solutions is specialist in het bedenken en bouwen van slimme en Lees verder

Nederland ICT inventariseert samenwerking ICT-bedrijven en universiteiten

Samen met de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) inventariseert Nederland ICT de samenwerkingsverbanden die ICT-bedrijven hebben met universiteiten. Door samenwerkingsprojecten beter in kaart te brengen, kan er extra geld vrijkomen voor ICT-onderzoek in Nederland. Nederland ICT vraagt lidbedrijven die een dergelijke samenwerking hebben zich te melden.

Impressie CIO Café 23 september 2013 ‘Security: hoe veilig doet u het?’

De belangstelling voor het CIO Café met als thema ‘Security: hoe veilig doet u het?’ was groot, zowel vanuit de overheid als het bedrijfsleven. Omdat het maximum aantal aanmeldingen van honderd ruim werd overschreden, moest helaas een flinke groep belangstellenden worden teleurgesteld. Het thema werd behandeld door  drie sprekers: Bob van Graft (ministerie van V&J) Lees verder

Impressie CIO Café 23 september 2013 ‘Security: hoe veilig doet u het?’

De belangstelling voor het CIO Café met als thema ‘Security: hoe veilig doet u het?’ was groot, zowel vanuit de overheid als het bedrijfsleven. Omdat het maximum aantal aanmeldingen van honderd ruim werd overschreden, moest helaas een flinke groep belangstellenden worden teleurgesteld. Het thema werd behandeld door  drie sprekers: Bob van Graft (ministerie van V&J) Lees verder

Veel phishing rond migratie IBAN/SEPA

De overgang naar IBAN-rekeningnummers en SEPA-betaalproducten is voor oplichters aanleiding om te vissen naar inlogcodes van gebruikers. De Nederlandsche Bank heeft al meer dan dertig websites laten blokkeren die zich met deze praktijken bezighielden. Dat schrijft VNO-NCW. 

Impressie workshop ‘ICT-contracten in de praktijk’

“Recht gaat niet over wat er in de wetboeken staat, maar wat klanten van je mogen verwachten.” 15 aanwezigen, van contract manager tot CEO, kregen op 16 september 2013 drie uur lang uitleg van Nederland ICT-juristen Annechien Sloots en Vera Schönfeldt over ICT-contracten, risico’s die ICT-bedrijven lopen, het gebruik van algemene voorwaarden en geschilbeslechting als het onverhoopt toch mis mocht gaan.

Belastingdienst geeft duidelijkheid over btw-nummer op ondernemerswebsite

Bedrijven die actief zijn op het internet hebben geen strakke verplichting om hun btw-nummer op hun website te plaatsen. Dat heeft de Belastingdienst deze week gemeld. Ondernemers zijn wel verplicht om dit nummer aan klanten kenbaar te maken,  maar hebben volgens de fiscus beleidsvrijheid in hoe ze dat precies doen. Vooral voor ondernemers die hun werk voornamelijk online doen, zoals webdesigners en webwinkels, is deze opheldering zeer relevant. 

Belangrijke wijzigingen WBSO en RDA in 2014

De fiscale instrumenten WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) en RDA (Research en Development Aftrek) zullen in 2014 op een aantal punten gewijzigd worden. Dat kondigde het kabinet op Prinsjesdag aan in het Belastingplan 2014. Voor veel ICT-bedrijven zal vooral het oprekken van de eerste schijf van de WBSO gunstig uitpakken. De ICT-sector ontving in 2012 16,8% van het toegekende S&O-loon en is daarmee grootverbruiker van de regeling.

Nederland ICT waarschuwt voor stapeling van meldverplichtingen

Met het voorontwerp voor de wet meldplicht security breaches wil de minister van Veiligheid en Justitie alweer een meldplicht invoeren. Nederland ICT wijst op de overlap tussen de diverse meldplichten en de daarmee gepaard gaande administratieve en juridische lasten voor organisaties die geconfronteerd worden met een incident. Bovendien werkt Europa ook al aan gelijksoortige wetgeving. Nederland ICT pleit ervoor om hierbij aan te haken en dus geen nationale meldplicht in te richten.

Projectteam ON2013 vraagt om feedback vaste datacommunicatie-aanbesteding

Na in mei 2013 de verwervingsstrategie te hebben gepubliceerd, stelt de Rijksoverheid een Algemene Functionele Beschrijving (AFB) van de ON2013-aanbesteding beschikbaar aan marktpartijen en deelnemers. De AFB voor deze aanbesteding voor vaste datacommunicatiediensten is te vinden op de website www.on2013.nl. Lezers worden van harte uitgenodigd om feedback op het document te geven. Om deelnemers en Lees verder