Actueel

ICK-cao 2022 is beschikbaar

De NLdigital Werkgeversvereniging stelt vanaf nu de definitieve teksten van de ICK-cao 2022 beschikbaar. De teksten zijn de uitwerking van het onderhandelaarsakkoord dat de NLdigital Werkgeversvereniging en de vakbonden, FNV, De Unie en CNV Vakmensen op 4 maart 2022 sloten.

Column Lotte de Bruijn: ‘Koploper krapte’

In mijn columns heb ik het regelmatig over de krapte op de arbeidsmarkt. Niet zonder reden, want voor onze sector is het vinden van medewerkers dé uitdaging. Al jaren. De meest recente cijfers zijn ronduit alarmerend. Achter de statistieken schuilt bovendien de échte, fundamentele uitdaging die onze volle aandacht verdient.

Overheid investeert in grootschalige omscholing

De overheid gaat via het Nationaal Groeifonds 210 miljoen euro investeren in het bevorderen van om- en bijscholing. Met dit bedrag komt dan hopelijk eindelijk budget beschikbaar voor het oplossen van het enorme arbeidsmarkttekort in de digitale sector.

Onderhandelingsresultaat ICK-cao 2022 bereikt

NLdigital Werkgeversvereniging, FNV, De Unie en CNV Vakmensen hebben op 4 maart 2022 verder onderhandeld over een nieuwe cao voor de Informatie-, Communicatie- en Kantoortechnologiebranche 2022. De volgende afspraken zijn gemaakt:

Column Lotte de Bruijn: ‘Onbenut herstelfonds’

Er ligt € 4,7 miljard klaar voor Nederland in Brussel. Te besteden aan projecten die bijdragen aan de duurzame, digitale economie van morgen. Het kabinet hoeft het alleen nog maar aan te vragen. Een no-brainer zou je zeggen. Toch is Lotte de Bruijn er niet gerust op.

Export persoonsgegevens buiten Europa weer op losse schroeven

Het politieke spel tussen de EU en de VS over bescherming van privacy is terug op de agenda door een recente uitspraak van de Oostenrijkse privacytoezichthouder. Intussen is het voor bedrijven die gebruik maken van buitenlandse IT-diensten onduidelijk waar ze aan toe zijn. Een update van de huidige stand van zaken. 

Wat zijn de digitale prioriteiten van minister Adriaansens?

Vorige week stuurde minister Adriaansens een brief naar de Tweede Kamer waarin ze haar uitwerking van het coalitieakkoord toelicht. Eén van haar vijf pijlers is de digitale economie. Tijdens het debat over deze brief, was er helaas onvoldoende tijd om alle onderwerpen te bespreken. Onze collega’s van team public policy reageren op haar plannen.

Nieuwe kabinet aan de slag met digitalisering

We zijn blij met de aanstelling van een bewindspersoon (staatssecretaris Van Huffelen) die digitalisering als primaire opdracht meekrijgt. In combinatie met de paragraaf in het regeerakkoord zien we dat dit nieuwe kabinet echt aan de slag wil met digitalisering.

Column Lotte de Bruijn: ‘Systeemprobleem’

De krapte op de arbeidsmarkt is weer volop aanwezig. Dit probleem gaat echter veel verder dan alleen onze sector. Het gebrek aan goed opgeleide medewerkers is het gevolg van een hele keten aan problemen die elkaar ook nog eens versterken. Een kort overzicht in deze column, op basis van recente cijfers.

Dringend advies: praat met je klanten over cybersecurity!

Onze leden hebben veel klanten die niet goed genoeg begrijpen wat aan service-afspraken nodig is voor cybersecurity. We zien de dreiging toenemen. Ons advies: praat met je klanten en maak nieuwe afspraken over cybersecurity. Deze praatplaat helpt jou en je klanten daarbij.

Ook de laatste 20.000 huishoudens moeten we aansluiten op breedband

Iedereen in Nederland moet toegang hebben tot snel internet, vindt een consortium waaraan de telecomproviders en brancheverenigingen NLconnect en NLdigital zich hebben verbonden. Lotte de Bruijn, directeur van NLdigital: “We willen een breedgedragen wens vervullen namelijk dat alle gezinnen in buitengebieden ook kunnen meedoen in onze digitale samenleving.”