Actueel

ICT Haalbaarheidstoets Digitale Stelsel Omgevingswet (Laan van de Leefomgeving) afgerond

Met de nieuwe Omgevingswet die in 2018 moet ingaan wil het kabinet de regels voor ruimtelijke projecten vereenvoudigen en bundelen. Om de mogelijkheden van de Omgevingswet optimaal te benutten wordt door het ministerie van Infrastructuur en Milieu het Digitale Stelsel Omgevingswet ontwikkeld. Om in de huidige strategiefase een aantal zaken te toetsen aan de markt, heeft het ministerie een uitgebreide ICT Haalbaarheidstoets laten uitvoeren door Nederland ICT. Die is nu afgerond.

Nederland ICT pleit voor zorgvuldigere voorbereiding aanbestedingen

De Nationale Politie heeft half maart een grote aanbesteding voor opslag, servers en ‘converged infrastructuur’ stopgezet. Dit is mede gebeurd op basis van vragen uit de markt over onduidelijkheden. Hoewel het beter is om een aanbesteding te stoppen dan door te gaan met een traject dat voer is voor juristen, pleit Nederland ICT voor een betere voorbereiding van ICT-aanbestedingen.

Eindrapport ICT~Haalbaarheidstoets Verwervingsstrategie Pardex online

Twaalf bedrijven namen op 8 mei jl. deel aan de workshop van de ICT~Haalbaarheidstoets ‘Verwervingsstrategie PARDEX (Passenger Related Data Exchange)’. Initiatiefnemer van de ICT~Haalbaarheidstoets was het ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties (BZK), dat de dialoog wilde aangaan met bedrijven die kennis en ruime ervaring hebben met het leveren van softwareoplossingen op het terrein van grensmanagement. De marktpartijen kwamen gezamenlijk tot het advies dat een succesvol verwervingsproces zeker haalbaar is.

NLdigital respecteert jouw privacy. Daarom geven we je de controle over de manier waarop wij met je data omgaan.

In onze privacyverklaring lees je hoe we dat doen. Hieronder lees je over de cookies die we gebruiken.

Privacystatement
Instellingen

NLdigital respecteert jouw privacy

Daarom geven we je de controle over de manier waarop wij met je data omgaan. In onze privacyverklaring lees je hoe we dat doen. Hieronder lees je over de cookies die we gebruiken.

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het tonen van de website en de bijbehorende functionaliteit, en voor het uitvoeren van de gevraagde dienstverlening.

Lees meer

We optimaliseren continu onze website. Daarvoor analyseren we websitebezoek via Google Analytics. Dit hebben we op de privacyvriendelijke wijze, volgens de handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens, ingericht.

Lees meer

Met Linkedincampagnes introduceren we ons collectief en onze diensten in de digitale sector. We slaan gegevens over websitebezoek op om de effectiviteit van onze advertenties te meten, om advertenties te leveren die relevant zijn en om het aantal keren dat je een advertentie ziet te beperken.

Lees meer
Vergeet alles Jouw voorkeuren zijn verwijderd