Actueel

Reactie Nederland ICT onderzoek internetsnelheden

Op 3 mei besteedde VARA Kassa naar aanleiding van eigen onderzoek aandacht aan de snelheden die consumenten thuis ervaren van hun vaste internetverbinding. Nederland ICT constateert dat Kassa in haar onderzoek de opmerkingen en adviezen van de sector over een betrouwbaardere meetmethode niet heeft gevolgd. Door de gevolgde onderzoeksmethode en vele feitelijke onjuistheden in de testresultaten neemt Nederland ICT afstand van de uitkomsten. Nederland ICT heeft schriftelijk gereageerd op de gepresenteerde resultaten.

YIP bedenkt plan van aanpak Civil Cyberwatch voor Defensie

Zestig leden van het Young ICT Professionals-netwerk (YIP) van Nederland ICT stonden op vrijdag 28 maart voor een Challenge bij het ministerie van Defensie op de Kromhout Kazerne in Utrecht. De uitdaging was om samen met Defensie en andere beroepsorganisaties met expertise op het gebied van cyber security en militaire planning binnen een dag tot een haalbaar plan van aanpak te komen om een civiele cyberwatch op te zetten.

Nederland ICT: downloadverbod moeilijk uitvoerbaar

Met de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie valt de basis weg onder de thuiskopieheffingen. Het stelsel is duur en onuitvoerbaar. Daar komt nu bij dat de opbrengsten veel lager zullen uitvallen. Dit is in lijn met een eerder onderzoek dat PWC in opdracht van Nederland ICT en FIAR heeft uitgevoerd. Door de uitspraak staat een downloadverbod weer op de agenda.

Nederland ICT: Sectorplan ICT komt als geroepen

Met de goedkeuring van het Sectorplan ICT door minister Asscher wordt een stap in de goede richting gezet om knelpunten op de arbeidsmarkt weg te nemen. Dankzij het Sectorplan ICT kan met ingang van de zomer van 2014 extra worden geïnvesteerd in opleidingen en training van 2.500 ICT-professionals. Volgens Nederland ICT draagt het Sectorplan ICT bij aan het oplossen van de mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Nu al is sprake van moeilijk vervulbare vacatures in de ICT-sector.

Nederland ICT: Rapport Smart Industry bevestigt cruciale rol ICT

Het rapport “Smart Industry”, over de vierde industriële revolutie door gebruik van nieuwe technologieën en ICT in de maakindustrie, laat zien dat het bedrijfsleven nog meer kan profiteren van de kansen die ICT biedt. Het initiatief is geïnspireerd door het Duitse Industrie 4.0. Volgens Nederland ICT heeft ons land de potentie uit te groeien tot Lees verder

Nederland ICT: snel duidelijkheid nodig over bewaarplicht

Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft de Europese bewaarplicht per direct ongeldig verklaard. Op basis van deze Europese regeling zijn telecom- en internetproviders verplicht om metadata van communicatieverkeer op te slaan. Volgens het Hof maakt de richtlijn uit 2006 teveel inbreuk op de privacy van burgers. Nederland ICT roept het kabinet op om snel duidelijkheid te verschaffen over de Nederlandse bewaarplicht, die vooralsnog van toepassing blijft.

Tweede Kamer bespreekt cybersecurity

De Tweede Kamer sprak donderdag 27 maart over cybersecurity. De commissie Veiligheid & Justitie besprak onder andere de nieuwe Nationale Cyber Security Strategie. Nederland ICT blikt terug.

Nederlandse ICT-sector loopt voorop in energiebesparing en vergroening

De Nederlandse ICT-sector heeft de afgelopen jaren een geweldige prestatie geleverd om het totale energieverbruik te stabiliseren, ondanks de explosieve groei van het dataverkeer. De energie-efficiency stijging was het grootst van alle sectoren met een meerjarenafspraak. De elektriciteit werd in 2012 voor bijna driekwart als groene stroom ingekocht, waarbij verschillende MJA-bedrijven ervoor hebben gekozen deze groene stroom van Nederlandse bronnen af te nemen. Nederland ICT herkent zich dan ook niet in de beeldvorming die wordt opgeroepen rond het Hivos-onderzoek naar stroomverbruik van datacenters.

Nederland ICT pleit voor zorgvuldigere voorbereiding aanbestedingen

De Nationale Politie heeft half maart een grote aanbesteding voor opslag, servers en ‘converged infrastructuur’ stopgezet. Dit is mede gebeurd op basis van vragen uit de markt over onduidelijkheden. Hoewel het beter is om een aanbesteding te stoppen dan door te gaan met een traject dat voer is voor juristen, pleit Nederland ICT voor een betere voorbereiding van ICT-aanbestedingen.

Nederland ICT en Rijksoverheid tekenen iDialoog

ICT-bedrijven en de Rijksoverheid werken samen aan ICT-projecten, die ervoor moeten zorgen dat de overheid efficiënter kan gaan werken. Deze samenwerking staat of valt met een goede relatie. Daarom tekenden Lotte de Bruijn, directeur van Nederland ICT en Peter Blom, CIO van het Ministerie van OCW en portefeuillehouder ‘samenwerking met de markt’ bij de ICCIO, de Lees verder

Commissie Onderwijs en Arbeidsmarkt komt voor het eerst bijeen

Woensdag 26 februari vond de eerste bijeenkomst plaats van de Commissie Onderwijs & Arbeidsmarkt (voorheen HR-directeuren Platform). Deze commissie komt drie keer per jaar bij elkaar en bestaat uit een representatieve groep enthousiaste vertegenwoordigers van lidbedrijven. In de Commissie Onderwijs & Arbeidsmarkt hebben leidingevenden op het gebied van HR en uit de business zitting.

Nederland ICT: Zorgen over uitvoering eID-stelsel

Vanaf 2017 wil de overheid al haar diensten aan burgers en bedrijven digitaal aanbieden. Nederland ICT is positief over deze ambitie. Volledig digitale communicatie vraagt echter om vertrouwde authenticatie van gebruikers. Het huidige DigiD is aan vervanging toe. Het eID-stelsel, dat het kabinet in 2015 wil invoeren, biedt een beveiligingsniveau dat past bij de ambities van de overheid. Nederland ICT onderschrijft de doelstellingen, maar maakt zich wel zorgen over de uitwerking ervan.

YIP presenteert nieuwe Challenge op Defensie Cyber Symposium

Het Young ICT Professionals-netwerk (YIP) van Nederland ICT zal zich met een nieuwe YIP-Challenge in gaan zetten voor Defensie. Dat onthulde YIP-bestuurslid Dennis Groot op 13 februari tijdens het Defensie Cyber Symposium. Deelnemers buigen zich tijdens de Challenge over de vraag hoe Defensie een civil cyberwatch kan opzetten die in geval van een (grootschalige) cyberaanval Lees verder

NCSC waarschuwt voor einde ondersteuning Windows XP

Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) deelt via onder andere factsheets, whitepapers en trendrapporten informatie over de preventie van cyber crime, kwetsbaarheden en dreigingen. Lidbedrijven van Nederland ICT dragen regelmatig bij aan deze publicaties. Daarnaast publiceert het NCSC regelmatig beveiligingsadviezen naar aanleiding van gevonden kwetsbaarheden in software. Zo waarschuwt het NCSC organisaties die gebruik maken van Lees verder

Interview Bart Pegge: “Internet is gebaseerd op vertrouwen”

Volgens het World Economic Forum (WEF) is internet in gevaar door criminaliteit. Die waarschuwing is zeker niet te negeren, zegt Bart Pegge, beleidsadviseur van branchevereniging Nederland ICT in een interview met het blad Forum van VNO-NCW. “Niemand is de baas op internet. Dat vormt de basis voor het succes, maar is ook de grootste uitdaging.”

Bouw geen datamuur om Nederland

We staan aan de vooravond van een datarevolutie, aangejaagd door de opkomst van het internet of things, cloudcomputing en big data. Dit biedt kansen, maar roept ook vragen op. Die vragen gaan veelal over veiligheid en steeds vaker over privacy. Data Privacy Day is een goede aanleiding de privacydiscussie in perspectief te plaatsen. Binnen nu Lees verder

Verzet tegen onuitvoerbare thuiskopieheffing groeit

De gezamenlijke ICT en elektronica branches Nederland hebben met instemming kennis genomen van het blog van de CEO van Vodafone getiteld ‘het drama dat thuiskopieheffing heet’. FIAR CE en Nederland ICT hebben de onuitvoerbaarheid en intransparantie van het heffingensysteem voor industrie en consument veelvuldig aan de kaak gesteld bij publiek en politiek en herkennen zich in de noodkreet vanuit het bedrijfsleven. De technologiesectoren pleiten dan ook voor een afschaffing van de heffingen. In de tussentijd moet een zichtbare heffing aan de kassa in ieder geval de transparantie vergroten.

Minister Kamp opent Ondernemersplein.nl

De nieuwe online dienst www.ondernemersplein.nl moet de tijd die ondernemers kwijt zijn aan papier- en regelwerk flink beperken. Minister Kamp van Economische Zaken opende de website op 20 januari jongstleden. Ondernemers kunnen er terecht voor alle informatie van de (semi)overheid om slagvaardig te kunnen ondernemen en innoveren. “Eén loket waar ondernemers snel en eenvoudig, wanneer het hen uitkomt, zaken kunnen doen met de overheid,” aldus Minister Kamp.

Nederland ICT: alleen overheid kan juiste belangenafweging maken tussen opsporingsdoeleinden en transparantie

Nederlandse politie en justitie mogen met een bevel bij telecom-, internet- en hostingaanbieders gegevens opvragen voor strafrechtelijk onderzoek. Aanbieders zijn wettelijk verplicht mee te werken aan het verstrekken van deze gegevens. In het publieke debat ontstaan steeds vaker vragen over het aantal informatieverzoeken dat politie en justitie doet bij aanbieders. De juiste afweging tussen transparantie en opsporingsbelangen kan uiteindelijk echter alleen de overheid zelf maken, en zou niet bij de bedrijven moeten worden neergelegd. Dit kan bijvoorbeeld middels een jaarlijks transparantierapport.