Actueel

Samenwerking Games for Health Europe en Nederland ICT

Jurriaan van Rijswijk is tijdens de Avond van de Digitale Economie benoemd tot ICT Personality 2014. In zijn dankwoord nodigde Van Rijswijk de leden van Nederland ICT uit voor de vierde Games for Health Europe Conferentie, die op 27 en 28 oktober plaatsvindt in Utrecht.

Nederland ICT wil dat Nederland de Digital Delta van Europa wordt

“Nederland kan de ideale proeftuin en testmarkt voor nieuwe ICT-producten, diensten en toepassingen worden. Door gericht actie te nemen en als overheid, bedrijfsleven, onderwijs en wetenschap samenwerken kan Nederland de eerste echt digitale economie van Europa worden. Nederland wordt dan een aantrekkelijke vestigingsplaats voor start-ups en innovatieve bedrijven.” Dit betoogde Bart Hogendoorn, voorzitter van Nederland Lees verder

ICT-bedrijfsleven en Rijksoverheid leren elkaars wereld kennen tijdens tweede module Masterclass

In het kader van de iDialoog, de samenwerking tussen ICT-bedrijven en Rijksoverheid, vond op 23 september de tweede opleidingsdag plaats van de Executive Masterclass ICT-bedrijfsleven & Rijksoverheid. De Masterclass is een pilot, bedoeld om elkaars werelden beter te leren kennen en zodoende te werken aan wederzijds vertrouwen. De deelnemers bestaan uit projectmanagers van zowel overheid als bedrijfsleven.

Nederland ICT: Zet maximaal in op de digitale economie

Uit de Troonrede en Miljoenennota blijkt dat het kabinet prioriteit geeft aan economische groei en groei van de werkgelegenheid. In de plannen zijn onvoldoende concrete maatregelen te noemen die een stimulans vormen voor de digitale economie. Economische groei is de laatste decennia voornamelijk tot stand gekomen door de inzet van ICT. Juist op het gebied Lees verder

EZ vraagt input van aanbieders energiemanagement- en energiemonitoringssystemen

Het ICT-doorbraakproject Energie en ICT moet leiden tot een doorbraak van innovatieve ICT-producten en diensten, waarmee bedrijven beter en slimmer met energie om kunnen gaan. Het ministerie van Economische Zaken (EZ) nodigt ontwikkelaars en dienstverleners uit om aan te geven waar zij aan werken, waar ze tegenaan lopen en hoe zij de marktkansen inschatten in een korte enquête.

Onderzoek Nederland ICT: cybersecurity krijgt prioriteit van klanten, maar kennis en budget blijven achter

Nederland heeft alle ingrediënten in huis om de kansen van de digitale economie te benutten. Een belangrijke voorwaarde daarvoor is de bestrijding en aanpak van cybercrime. Uit het onderzoek blijkt dat klanten hogere prioriteit geven aan cyber security, maar kennis en budget blijven achter. Branchevereniging Nederland ICT peilde in augustus 2014 de stemming onder haar Lees verder

Minister Opstelten op bezoek bij ICT-sector: cybersecurity biedt vooral ook kansen

Cybersecurity staat hoog op de agenda van overheid en bedrijfsleven. Dit is een kritische succesfactor voor de groei van de digitale economie. Door prioriteit te leggen bij cyber security en door hierin te investeren ontstaan er kansen voor overheden en bedrijven. Dit bleek tijdens het werkbezoek aan de ICT-sector dat minister Opstelten woensdag 3 september bracht op uitnodiging van Nederland ICT.

Oproep: Nederland ICT zoekt praktijkvoorbeelden van knelpunten rondom arbeidsmigratie

De ICT-sector is een belangrijke gebruiker van de regelingen rondom arbeidsmigratie. Het is daarom van groot belang dat die regelingen goed toepasbaar zijn. Hetzij voor de langere termijn (bijvoorbeeld voor kennismigranten), hetzij om medewerkers voor kortere periodes in te vliegen voor concrete projecten, trainingen, scholing etc. Nederland ICT heeft signalen uit de sector ontvangen dat Lees verder

ICT Milieumonitor: 28,4 miljoen kilo ICT-afval verwerkt in 2013

In 2013 is 14.324 ton afgedankte ICT-apparatuur ingezameld. Dat doet uitvoeringsorganisatie Wecycle in opdracht van stichting ICT Milieu. Wecycle registreerde daarnaast 14.063 ton aan ICT-afval dat recyclingbedrijven buiten het inzamelsysteem om verwerkten.  83 procent van het ICT-afval kon worden gerecycled, terwijl nog eens 14 procent werd ingezet voor het opwekken van energie. Dat blijkt uit de jaarlijkse ICT Milieumonitor die ICT Milieu heeft gepubliceerd.

Nederland ICT aan bedrijven en overheden: ‘Maak van opstellen cyber risicoprofiel standaardprocedure’

Uit het jaarlijkse Cyber Security Beeld Nederland van het Nationaal Cyber Security Centrum blijkt dat digitale spionage en cybercrime grote risico’s vormen voor Nederlandse bedrijven en overheden. Economie en samenleving halen veel voordelen uit het gebruik van ICT en het internet. Dat deze voordelen ook nieuwe risico’s met zich meebrengen, is bekend. Organisaties moeten daarom Lees verder

Premiekorting voor jongere werknemer

Werkgevers kunnen sinds 1 juli 2014, voor een premiekorting in aanmerking komen als ze jongeren met een WW- of bijstandsuitkering aannemen in de leeftijd van 18 tot 27 jaar. Dit betreft een maatregel in het kader van de bestrijding van de jeugdwerkloosheid, die het kabinet afgelopen najaar in de derde nota van wijziging op het Belastingplan 2014 liet opnemen.

Verkrijgen krediet en aantrekken talent grootste uitdagingen voor ICT-bedrijven

ICT-bedrijven zien het verkrijgen van krediet en het aantrekken van werknemers met de juiste vaardigheden als de grootste belemmeringen voor groei. Dat blijkt uit het eerste ICT Marktbeeld van juni 2014. Verder valt uit het ICT Marktbeeld, gebaseerd op een vragenlijst ingevuld door Nederland ICT-leden, op te maken dat ICT-bedrijven de omzet en werkgelegenheid licht zagen stijgen in het eerste kwartaal van 2014. Naar verwachting zet dit ook door in het huidige kwartaal.

ICT’ers maken jongeren warm voor hun sector

Jongeren zijn zich nauwelijks bewust van de carrièrekansen in de ICT. De instroom van studenten in ICT-opleidingen is onvoldoende om aan de toenemende vraag naar goed opgeleide ICT-professionals te voldoen. Om jongeren enthousiast te maken voor een toekomst  in de ICT is vandaag de campagne Geef IT Door gelanceerd op het Segbroek College in Den Haag. De campagne is een gezamenlijk initiatief van Digivaardig & Digiveilig, Nederland ICT, CIO Platform, DHPA en VHTO.

Eerste Kamer neemt Wet werk en zekerheid aan

De Eerste Kamer heeft op 10 juni 2014 de Wet werk en zekerheid aangenomen. In deze wet wordt een deel van de afspraken uit het Sociaal Akkoord uit 2013 uitgewerkt. De wet heeft als doel het arbeidsrecht aan te passen aan veranderde arbeidsverhoudingen in de samenleving. 

Nederland ICT vertegenwoordigt ICT-sector in Team Smart Industry

Bart Hogendoorn, voorzitter van Nederland ICT, maakt onderdeel uit van het Team Smart Industry. In het team werken industrie, kennisinstellingen en overheid samen om de kansen die Smart Industry biedt aan Nederland zoals uiteengezet in het rapport ‘Smart Industry: Dutch Industry fit for the future’, te verzilveren.

Aftrap Masterclass ICT-bedrijfsleven & Rijksoverheid

In het kader van de iDialoog, de samenwerking tussen ICT-bedrijven en Rijksoverheid, vond op 3 juni de eerste opleidingsdag plaats van de Executive Masterclass ICT-bedrijfsleven & Rijksoverheid. De Masterclass is een pilot, bedoeld om elkaars werelden beter te leren kennen en zodoende te werken aan wederzijds vertrouwen. Aan de eerste module van het programma werden Lees verder

Nederlandse Ambassade nodigt ICT-bedrijven uit voor matchmaking event in Armenië

De Nederlandse Ambassade in Georgië en Armenië nodigt Nederlandse ICT-bedrijven uit om naar een matchmaking event in Yerevan, Armenië te komen op 20 en 21 juni 2014. Het event zal deel uitmaken van het jaarlijkse Digitech Business Forum en biedt ICT-bedrijven de mogelijkheid om kennis te maken met de veelbelovende Armeense markt en om in contact te treden met Armeense ICT-bedrijven.

Mismatch op de ICT-arbeidsmarkt door gebrek aan juiste kennis en opleiding

De Nederlandse arbeidsmarkt kent veel moeilijk vervulbare ICT-vacatures, zowel bij de ICT aanbodzijde als bij de bedrijven die ICT gebruiken. En dat terwijl er veel ICT’ers zonder baan zitten. Bovendien hebben net afgestudeerde ICT-professionals niet altijd de competenties waar werkgevers behoefte aan hebben. Deze mismatch zit in opleidingsniveau, maar ook in het niveau aan ICT-vaardigheden. Lees verder