Actueel

Praat met je klanten over noodzakelijke cybersecuritymaatregelen

De cyberdreiging neemt toe en de weerbaarheid van veel (met name kleinere) bedrijven loopt achter. Uit onderzoek van het DTC blijkt dat dit vooral komt omdat basismaatregelen niet voldoende worden doorgevoerd. Ons advies: praat met je klanten over noodzakelijke cybersecuritymaatregelen en gebruik hierbij de producten van het DTC.

Uitgaven kabinet blijven achter bij ambities voor digitale banen

Nederland heeft in 2030 één miljoen digitaal geschoolden nodig. Op 25 mei debatteert de Tweede Kamer over het Actieplan Groene en Digitale banen dat hiervoor moet zorgen. Wij vrezen echter dat dit aantal met de huidige inzet niet gehaald gaat worden. In een brief aan de Tweede Kamer zetten we op een rij wat er nodig is om dit wél te halen.

Analyse Voorjaarsnota 2023

Het kabinet presenteerde onlangs de Voorjaarsnota 2023. Hierin staan de aanpassingen op de lopende begroting voor 2023 en vooruitblikken op de begrotingen voor komende jaren. Ons beleidsteam heeft de stukken doorgenomen voor een eerste beschouwing op de impact op de digitale sector.

ICK-cao 2023 tot stand gekomen

NLdigital Werkgeversvereniging is met de vakbonden CNV Vakmensen en De Unie een nieuwe cao voor 2023 overeengekomen. FNV heeft zich teruggetrokken uit de onderhandelingen.

NLdigital wil duidelijkheid van minister over 5G frequentieveiling

We vragen de minister van Economische Zaken en Klimaat om duidelijkheid over de beschikbaarheid van de 3,5GHz-band. De minister wil de 3,5 GHz-band, na ernstige vertraging, in het najaar van 2023 veilen. In een reactie op de voorgenomen veiling laten we weten dat er nog steeds onzekerheid is over de beschikbaarheid van deze frequentieruimte. Dat zorgt ervoor dat bedrijven zich niet goed kunnen voorbereiden op de veiling.

Model Klokkenluidersregeling ICT-sector 2023 beschikbaar

Op 18 februari 2023 is de Wet bescherming Klokkenluiders in werking getreden. Deze vervangt de Wet Huis voor de Klokkenluiders. In verband met het wijzigen van deze wet hebben we een nieuw Model Klokkenluidersregeling voor ICT-bedrijven opgesteld, waarin de aangewezen wijzigingen zijn verwerkt.

Update ontwikkelingen Europese Cyber Resilience Act

De Cyber Resilience Act is een wetsvoorstel van de Europese commissie met als doel de veiligheid van de digitale wereld te verbeteren. In september vorig jaar is een eerste concept gepubliceerd. Tijd voor een update van de huidige stand van zaken, de inzet van NLdigital en onze punten van zorg.

Update SZW toekomstbestendige arbeidsmarkt

Vorig jaar heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een brief gestuurd naar de Tweede Kamer met daarin haar plannen voor een toekomstbestendige arbeidsmarkt. Er is nu een voortgangsbrief van de minister waarin ze een vervolg geeft aan de plannen.

Middelbare scholieren gaan aan de slag met Digitale Technologie

Vorig jaar deden meer dan 180.000 middelbare scholieren eindexamen zonder een onderdeel digitalisering. Terwijl de wereld steeds digitaler wordt. Vandaag lanceert Lotte de Bruijn daarom samen met de directeur van Platform Talent voor Technologie, de nieuwe modules Digitale Technologie binnen het keuzevak Natuur, Leven en Technologie (NLT) op het NLT Jaarcongres.

Terugblik van ons jubileumjaar: het was feest!

In 2022 bestond NLdigital 100 jaar. Begonnen in september 1922 toen een aantal ondernemers bij elkaar kwam op de Amsterdamse Prinsengracht en het plan hadden om een vereniging (VIFKA) op te richten voor de opkomende branche van kantoormachines. En nu zijn we 100 jaar verder en dat hebben we gevierd, en hoe!

Minister Adriaansens ontvangt Aanvalsplan Chronisch Tekort ICT’ers

Nederland heeft een ongekend tekort aan ICT’ers. Daarom maakten we samen met vier brancheverenigingen het Aanvalsplan Chronisch Tekort ICT’ers. Vandaag ontving minister Adriaansens van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat vertegenwoordigers van deze vijf branches en kreeg zij het plan overhandigd door onze voorzitter Emily Glastra.

Meld je aan voor een nieuwe werkgroep D&I

Na een succesvolle eerste editie van de Werkgroep D&I komt er nu een vervolg. In maart 2023 start de Taskforce Diversiteit & Inclusie van NLdigital met een tweede editie. Wil je als bedrijf inclusiever en diverser worden en actief aan de slag gaan met dit onderwerp? Meld je dan aan voor de werkgroep.

Drie aandachtspunten voor de aankomende Europese AI-Act

De Commissie Digitale Zaken van de Tweede Kamer debatteert over nieuwe Europese wetgeving voor kunstmatige intelligentie. Europese regeringen gaan de komende tijd hun input geven op het huidige wetsvoorstel. Wij hebben drie punten van aandacht die minister Adriaansens mee kan nemen naar Brussel.

De huidige ITSM-applicatie van ProRail, Marval wordt al meer dan tien jaar gebruikt en moet worden vernieuwd. Dit is de rapportage van de ICT Markttoets die gehouden is op 6 september 2022 in opdracht van ProRail.

Column Lotte de Bruijn: ‘Nieuwe rol, nieuwe focus’

In de digitale sector is onze blik meestal strak op de toekomst gericht. En terecht. Toch stond het afgelopen jaar voor Lotte de Bruijn in het teken van terugblikken. We vierden bij NLdigital namelijk het 100-jarig jubileum van onze vereniging. En met zo’n mijlpaal kun je niet anders dan stilstaan bij wat er in een eeuw tijd is veranderd.

Emily Glastra is de nieuwe voorzitter van NLdigital

Emily Glastra is de nieuwe voorzitter van branchevereniging NLdigital. Het algemeen bestuur van de vereniging stemde op 14 december in met haar benoeming. Glastra is managing director van T-Systems Nederland. Daarvoor werkte ze onder andere voor Microsoft en IBM. Ook had ze zeven jaar lang haar eigen IT-bedrijf.