Actueel

Rapportage van de derde ICT Markttoets voor de Omgevingswet. Deze strategische ICT Markttoets richtte zich op directeuren van marktpartijen die softwareproducten aanbieden op onderdelen van de Omgevingswet: Ruimtelijke plannen, VTH (vergunningen, toezicht en handhaving) of Toepasbare regels.

Met de ICT Haalbaarheidstoets helpt Nederland ICT publieke instanties met het beantwoorden van de vraag: ‘hoe vraag ik wat ik nodig heb?’ Lees er alles over in onze informatieflyer. Download publicatie