Actueel

De huidige ITSM-applicatie van ProRail, Marval wordt al meer dan tien jaar gebruikt en moet worden vernieuwd. Dit is de rapportage van de ICT Markttoets die gehouden is op 6 september 2022 in opdracht van ProRail.

Rapportage van de derde ICT Markttoets voor de Omgevingswet. Deze strategische ICT Markttoets richtte zich op directeuren van marktpartijen die softwareproducten aanbieden op onderdelen van de Omgevingswet: Ruimtelijke plannen, VTH (vergunningen, toezicht en handhaving) of Toepasbare regels.