Actueel

Rapportage van de derde ICT Markttoets voor de Omgevingswet. Deze strategische ICT Markttoets richtte zich op directeuren van marktpartijen die softwareproducten aanbieden op onderdelen van de Omgevingswet: Ruimtelijke plannen, VTH (vergunningen, toezicht en handhaving) of Toepasbare regels.