Actueel

NLdigital en VNG versterken samenwerking

Deze maand hebben NLdigital en de VNG een eerste gezamenlijk diner pensant gehouden. Het doel van dit initiatief is om elkaar beter te leren kennen en beter te leren begrijpen. Want uit eerder onderzoek naar de aanbestedingspraktijk in de gemeentelijke markt kwam naar voren dat er behoefte is aan structureel strategisch overleg tussen de IT-markt en gemeenten.

NLdigital vraagt aandacht voor werkbare toepassing AI Act

NLdigital heeft zich aangesloten bij een oproep vanuit Digital Europe om te komen tot een werkbare toepassing van de AI Act. Deze nieuwe EU AI-wet moet de ontwikkeling van AI in goede banen leiden, maar dreigt nu door te schieten en innovatie in de Europese Unie af te remmen.

Adviesraad: Data Pro Code nog altijd actueel

De Data Pro Code van NLdigital is nog altijd actueel. Dat concludeert het onafhankelijke adviesorgaan de Data Pro Code adviesraad. De AVG-gedragscode van NLdigital (versie april 2019) blijft daarom ongewijzigd. Alle organisaties die de Data Pro Code volgen, zijn hiermee aantoonbaar aangesloten bij een actuele gedragscode.

Verkiezingsdebat: Nederland kiest: De toekomst is digitaal

Gisteren vond het eerste Nationale Debat over Digitalisering plaats bij Nieuwspoort. Verschillende (aspirant) Kamerleden gingen onder leiding van oud-Kamerlid Kees Verhoeven met elkaar in gesprek over het belang van digitalisering en de standpunten van de verschillende partijen.

Praat met je klanten over noodzakelijke cybersecuritymaatregelen

De cyberdreiging neemt toe en de weerbaarheid van veel (met name kleinere) bedrijven loopt achter. Uit onderzoek van het DTC blijkt dat dit vooral komt omdat basismaatregelen niet voldoende worden doorgevoerd. Ons advies: praat met je klanten over noodzakelijke cybersecuritymaatregelen en gebruik hierbij de producten van het DTC.

Uitgaven kabinet blijven achter bij ambities voor digitale banen

Nederland heeft in 2030 één miljoen digitaal geschoolden nodig. Op 25 mei debatteert de Tweede Kamer over het Actieplan Groene en Digitale banen dat hiervoor moet zorgen. Wij vrezen echter dat dit aantal met de huidige inzet niet gehaald gaat worden. In een brief aan de Tweede Kamer zetten we op een rij wat er nodig is om dit wél te halen.