Actueel

ICT Markttoets UWV CCaaS-oplossing

05 jul

NLdigital organiseert 5 juli in opdracht van UWV een ICT Markttoets. Is jouw organisatie een aanbieder/ontwikkelaar van een CcaaS of een beheer en implementatie dienstverlener op dit terrein? Dan is deze ICT Markttoets wellicht interessant voor jou. 

Praat met je klanten over noodzakelijke cybersecuritymaatregelen

De cyberdreiging neemt toe en de weerbaarheid van veel (met name kleinere) bedrijven loopt achter. Uit onderzoek van het DTC blijkt dat dit vooral komt omdat basismaatregelen niet voldoende worden doorgevoerd. Ons advies: praat met je klanten over noodzakelijke cybersecuritymaatregelen en gebruik hierbij de producten van het DTC.

Uitgaven kabinet blijven achter bij ambities voor digitale banen

Nederland heeft in 2030 één miljoen digitaal geschoolden nodig. Op 25 mei debatteert de Tweede Kamer over het Actieplan Groene en Digitale banen dat hiervoor moet zorgen. Wij vrezen echter dat dit aantal met de huidige inzet niet gehaald gaat worden. In een brief aan de Tweede Kamer zetten we op een rij wat er nodig is om dit wél te halen.

Analyse Voorjaarsnota 2023

Het kabinet presenteerde onlangs de Voorjaarsnota 2023. Hierin staan de aanpassingen op de lopende begroting voor 2023 en vooruitblikken op de begrotingen voor komende jaren. Ons beleidsteam heeft de stukken doorgenomen voor een eerste beschouwing op de impact op de digitale sector.

ChatGPT versus de jurist

04 jul

Welke juridische aspecten komen er kijken bij ChatGTP? Hoe zit het met auteursrechten en met jouw personeel? We nodigen je uit voor een interactieve bijeenkomst op dinsdag 4 juli bij ons op kantoor.

ICK-cao 2023 tot stand gekomen

NLdigital Werkgeversvereniging is met de vakbonden CNV Vakmensen en De Unie een nieuwe cao voor 2023 overeengekomen. FNV heeft zich teruggetrokken uit de onderhandelingen.

NLdigital wil duidelijkheid van minister over 5G frequentieveiling

We vragen de minister van Economische Zaken en Klimaat om duidelijkheid over de beschikbaarheid van de 3,5GHz-band. De minister wil de 3,5 GHz-band, na ernstige vertraging, in het najaar van 2023 veilen. In een reactie op de voorgenomen veiling laten we weten dat er nog steeds onzekerheid is over de beschikbaarheid van deze frequentieruimte. Dat zorgt ervoor dat bedrijven zich niet goed kunnen voorbereiden op de veiling.

Model Klokkenluidersregeling ICT-sector 2023 beschikbaar

Op 18 februari 2023 is de Wet bescherming Klokkenluiders in werking getreden. Deze vervangt de Wet Huis voor de Klokkenluiders. In verband met het wijzigen van deze wet hebben we een nieuw Model Klokkenluidersregeling voor ICT-bedrijven opgesteld, waarin de aangewezen wijzigingen zijn verwerkt.

Update ontwikkelingen Europese Cyber Resilience Act

De Cyber Resilience Act is een wetsvoorstel van de Europese commissie met als doel de veiligheid van de digitale wereld te verbeteren. In september vorig jaar is een eerste concept gepubliceerd. Tijd voor een update van de huidige stand van zaken, de inzet van NLdigital en onze punten van zorg.

Update SZW toekomstbestendige arbeidsmarkt

Vorig jaar heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een brief gestuurd naar de Tweede Kamer met daarin haar plannen voor een toekomstbestendige arbeidsmarkt. Er is nu een voortgangsbrief van de minister waarin ze een vervolg geeft aan de plannen.

Juridisch spreekuur

08 jun

Heb je een juridische vraag en ben je lid van NLdigital? Kom dan naar ons juridisch ‘inloop’spreekuur en stel je vraag aan onze jurist Henk Bethlehem.

Middelbare scholieren gaan aan de slag met Digitale Technologie

Vorig jaar deden meer dan 180.000 middelbare scholieren eindexamen zonder een onderdeel digitalisering. Terwijl de wereld steeds digitaler wordt. Vandaag lanceert Lotte de Bruijn daarom samen met de directeur van Platform Talent voor Technologie, de nieuwe modules Digitale Technologie binnen het keuzevak Natuur, Leven en Technologie (NLT) op het NLT Jaarcongres.

Terugblik van ons jubileumjaar: het was feest!

In 2022 bestond NLdigital 100 jaar. Begonnen in september 1922 toen een aantal ondernemers bij elkaar kwam op de Amsterdamse Prinsengracht en het plan hadden om een vereniging (VIFKA) op te richten voor de opkomende branche van kantoormachines. En nu zijn we 100 jaar verder en dat hebben we gevierd, en hoe!

Minister Adriaansens ontvangt Aanvalsplan Chronisch Tekort ICT’ers

Nederland heeft een ongekend tekort aan ICT’ers. Daarom maakten we samen met vier brancheverenigingen het Aanvalsplan Chronisch Tekort ICT’ers. Vandaag ontving minister Adriaansens van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat vertegenwoordigers van deze vijf branches en kreeg zij het plan overhandigd door onze voorzitter Emily Glastra.

Meld je aan voor een nieuwe werkgroep D&I

Na een succesvolle eerste editie van de Werkgroep D&I komt er nu een vervolg. In maart 2023 start de Taskforce Diversiteit & Inclusie van NLdigital met een tweede editie. Wil je als bedrijf inclusiever en diverser worden en actief aan de slag gaan met dit onderwerp? Meld je dan aan voor de werkgroep.